Türk Ordusunun Gelecekteki Dindar Komutanları

Değerli düşünür dostlarım,

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin insan kaynakları ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan askeri okullarda bundan böyle Kuran-ı Kerim, Hz.Peygamber’in hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersi okutulacakmış. İlgili yönetmelikte yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayınlanmış olup bu doğrultuda; öğrencilerin talebine istinaden ve okul komutanlarının onay vermesi durumunda dini içerik, seçmeli ders kategorisinde müfredata dahil edilebilecekmiş. Bu günkü konjonktürde ve yasal mevzuatta yapılan değişiklik ortada iken bahse konu onayı vermeyebilecek bir okul komutanını düşünemiyorum. TSK nin gelenekleri itibarı ile askeri okulların komutanları üstün başarıları ile temayüz etmiş, üst rütbelere terfileri beklenen genellikle kurmay sınıfından seçilen mümtaz subaylardır. Gerek akademik ve gerekse mesleki yeterlilik- liderlik-yöneticilik gibi konularda, yetiştirecekleri öğrenciler için rol model olmaları arzu edilir. Dini vecibeler konusunda kimseye örnek olmak gibi bir sorumlulukları ise söz konusu değildir.

Askeri okullara giriş şartları içinde T.C Vatandaşı olmak vardır ancak dini inançlara ilişkin herhangi bir koşul yoktur. Laik ve modern-müspet bilimlerin egemen olduğu bu okullarda eğitim-öğretimin maksat ve hedefleri belirlenmiştir. TSK nin ihtiyaç duyduğu, gerekli fikri ve fiziki niteliklere haiz, araştırmacı-analitik düşünce becerisi olan, vizyoner, Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilkelerine gönülden bağlı subay ve astsubayları yetiştirmek üzere kurulmuşlardır. Öğrencilerinin dini değerlerine ve inanç dünyalarına saygılı olmakla birlikte akademik faaliyetleri içinde bu değerleri besleyecek-yönlendirecek herhangi bir uygulamaya yer verilmez. Nitekim
Harp Okullarında Mescit imkanları yaratılmış ve isteyen öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.

Sevgili Okurlar,

TSK de her icraatın öncelikle hangi maksada hizmet edeceği belirlenir, maksat ve hedefler somut olarak ortaya konmadan hiç bir planlama yapılmaz. Askeri okulların imam veya din alimi, dini bütün subay -astsubay yetiştirmek gibi bir misyonu olmadığına-olamayacağına göre bu yeni uygulamanın amacı nedir dersiniz ?

Başlangıçta haftada muayyen saat seçmeli ders statüsünde okutulması planlanan Din konuları giderek talebin de artması halinde ağırlıklı konuma getirebilir mi acaba ? Orta ve uzun vadede TSK ni yönetecek kadrolar için dindar komutanlar mı göreve hazırlanmak isteniyor ?

Kimbilir belki de zaman içinde müfredatlar yakınlaştıkça askeri liseler ile imam hatip liseleri, Harp Okulları ile İlahiyat Fakülteleri arasında yatay geçiş olanağı bile doğabilir...

Değerli düşünürler,

Kahraman Türk Ordusu bu asil milletin kaynak sağladığı, zaten aile yapılarında belirli bir din kültürünü almış çoğunlukla mütedeyyin insanlardan oluşmaktadır. TSK nin iç dinamiklerinde-geleneklerinde ve hemen tüm uygulamalarında dini değerleri saklı tutan ve bu değerler ile motive olan bir anlayış hakimdir.

Daha evvel ki yazılarımda da belirtmiştim,hiç bir talimat-yönetmelikte yazmadığı halde; Bismillah denmeden ateş açılmaz, Savaş Gemilerimizin direklerinde Kuran-ı Kerim saklanır, muharebe öncesi ordularımızın muzaffer olmaları için namaz kılınır- dua edilir, savaş pilotlarımız göğüs ceplerinde Kuran-ı Kerim ile görev uçuşlarına giderler.

Netice itibarı ile demem odur ki; TSK dinsizler ordusu değildir ama tümden dindarlar ordusu haline dönüştürülmeye de çalışılmamalıdır.

Saygılarımla

Serdar DURAT
Stratejist
08.04.2013