Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yeniden Yapılanma İhtiyacı

Değerli Düşünür Dostlarım,

15 Temmuz 2016 günü TSK içinde "F" tipi örgütlenmiş bir kısım grupların mevcut yönetime el koymak maksadı ile ve emir komuta zinciri dışında başlattıkları darbe teşebbüsü püskürtülmüş, tam bir fiyasko ile sonuçlanmıştır. Bu tarihi başarı milletimizin demokrasiye olan inancı ve sarsılmaz tercihi sayesinde gerçekleşmiştir. Bahse konu darbe teşebbüsünün planlama ve uygulama aşamalarına ilişkin cevap bekleyen çok sayıda soru vardır. Ortalama bir zekaya ve sağlıklı bir muhakeme yeteneğine sahip hiç kimsenin kabul edemeyeceği, aklının alamayacağı çok temel maddi hatalarla dolu bu teşebbüs belli ki başlamadan, hedeflerine ulaşamadan deşifre olmuş ve akamete uğramıştır. Milli mukaddeslerimize sadakat, vatan sevgisi, silah arkadaşlığı, insan hakları gibi Değer'lere saygıları olmayan, ideolojileri uğruna gözlerini kırpmadan günahsız insanları öldürebilecek kadar cinnet halindeki bu canilerin aptal olmadıkları kesindir. Gerek planlayıcılarının ve gerekse sevk idare eden kadroların çoğu kurmay subaylardır. Yaklaşık 30 yıl süre ile sabırla bekleyip düşük profil sergileyerek kendilerini gizlemeyi ve üstün başarılar yaratarak amirlerinin ve üstlerinin takdirlerine mazhar olabilmeyi becermişler veyahut amirlerinin ilgisizliklerinden, duyarsızlıklarından istifade etmişlerdir. 

Çoğunun yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitimleri olup en az iki yabancı lisana hakimdirler. Hal böyle iken bu kalkışmacıların böylesine amatörce hataları yapmaları, büyük bir telaş içinde planlarını ellerine yüzlerine bulaştırmaları aptallıklarına bağlanamaz. Muhakkak surette beklemedikleri bazı son dakika gelişmeleri nedeniyle operasyona plandıkları zamandan daha erken ve istedikleri yeteneklere tam anlamı ile sahip olamadan başlamak zorunda kaldıkları anlaşılmaktadır. Muhtemelen önceden vaad ettikleri desteği muhtelif nedenlerle son anda geri çekenler de olmuştur.

Belki vazgeçmek/ertelemek dahi istemişlerdir ancak komuta kontrol ve koordinasyon zaafiyeti nedeniyle geri dönememişlerdir.

Sevgili Okurlar,

Bu darbe girişiminin en önemli ve öncelikli hedefinin mevcut rejimi değiştirebilmek için TSK nin kontrolunu ele geçirmek ve meşru siyasi iktidarı görevden uzaklaştırıp yönetime el koymak olduğu değerlendirilmektedir. 

Sorumluları yakalanarak yargı önüne çıkarılmaya başlamıştır. Bu aşamaya gelinmesinde dolaylı veya doğrudan katkısı, ihmali, suçu olan kurumlar ve kişiler hakkında tartışmalar, yorumlar açık kaynaklarda mevcuttur. Dolayısı ile o konuda sizleri yormak istemiyorum. Bu yazımda TSK nin bu olaydan alması gereken dersler, yapması gereken özeleştiriler ve ivedilikle alması gereken tedbirler hakkında durum tespiti yapmak ve değerlendirmelerde bulunmak istedim.

Yaşananlar göstermiştir ki ;

TSK nin mevcut yapısının başta "İstihbarat" olmak üzere "Güvenlik" ,          " İletişim" ve " Komuta Kontrol" disiplinleri bakımından çok ciddi zafiyetleri olduğu aleniyet kazanmıştır.
Harp Okulları ve Askeri Liselere öğrenci alım ve kabülü şartlarının tümden revize edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Tayin, Terfi ve sicil sisteminin adaletsiz-yetersiz kriterlerden , bireysel keyfiyetten, sosyal ilişkilerden- siyasi-etnik ve inanç kökenli tercihlerden temizlenip çağdaş değerlendirme kriterlerine, görev tanımlarına ve liyakat esasına göre yeniden düzenlenmesine ihtiyaç olduğu görülmüştür.        
TSK içinde her rütbedeki kadroları arasında birbirlerine güven konusunda çok büyük yaralar açılmıştır. Bundan böyle askerler arasında hep gizli bir şüphe ve tereddüt var olacaktır. Bu kırılganlık hali mümkün olan en kısa sürede giderilmelidir. Aksi takdirde güçlü ve caydırıcı bir orduya sahip olmak mümkün değildir.
Tankları ve zırhlı birlikleri şehir sokaklarına getirebilecek, savaş uçaklarına Başkent semalarında alçak uçuş yaptırabilecek ve TBMM Binasını bombalayabilecek , Taarruz helikopterlerini meskun mahallere , Devletin resmi yasal kurumlarına ateş açtırabilecek, Komuta kadrolarını rehine alabilecek kadar gözü dönmüş bir gücü emir komuta zinciri ve hiyerarşi dışında yıllarca bünyesinde bulundurmak , böyle bir oluşumdan haberdar olmamak veya görmezden gelmek ne büyük bir zafiyettir ve Halka nasıl izah edilebilir ?         
Milli güç unsurlarımızın en önemlisi ve kıymetlisi olan TSK nin , güvenilirliği, itibarı ve caydırıcılığı ülkemizin bekası açısından vazgeçilmezdir. Bu hususlardaki erozyon acilen tolere edilmeli, istifa dahil onurlu ve prestijli reaksiyonlar derhal gösterilmelidir.
TSK nin milletinin ve onun seçtiği siyasi iradenin emrinde demokrasiye bağlı ve saygılı olduğu, içindeki ideolojik örgütlenmelerden ve yasadışı yapılanmalardan derhal arınacağı asil Türk milletine garanti edilmelidir.                     

Değerli Okurlar,

Cumhurbaşkanı  yaveri, Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının emir subayları, özel kalem müdürleri geleneksel olarak en başarılı, en güvenilir, mümtaz subaylar arasından seçilir. Bu subaylar tabiatı ile emrinde görev yaptıkları makam sahiplerinin bir çok özel bilgilerine haizdirler. Çoğunda noter tasdikli genel vekaletname dahi vardır. Komutanların Kredi kartları, banka hesapları, cep telefonları, evlerinin anahtarları, aile fertlerinin kişisel bilgileri hep bu yakın mahiyetlerindeki yardımcılarının ellerindedir. Komutanların günlük, haftalık, aylık hatta yıllık faaliyet planlarını bu kadrolar hazırlar/bilir. Dolayısı ile bu personelin hiç bir şüphe ve tereddüte mahal bırakmayacak şekilde çok sıkı bir güvenlik araştırmasından geçirilerek görevlerine başlamaları icap eder. Genel Kurmay Başkanı Orgeneralin bizzat emir subayı ve özel kalem müdürü tarafından başına silah dayanarak rehine alınması bilahare saatlerce enterne edilmesi, Hava Kuvvetleri Komutanının ve Kara Kuvvetleri Komutanının ayni şekilde yakın mahiyetlerinde görev yapan emirlerindeki subaylar tarafından tutuklanarak enterne edilmeleri, Donanma Komutanı Oramiralin , emrindeki bir Tuğamiral tarafından tutuklanarak bir savaş gemisinde enterne edilmesi tarihimize kapkara bir leke olarak geçecek olan çok büyük bir üzüntü ve utanç vesilesidir.

Sonuç olarak vurgulamak isterim ki ; TSK bu olaydan çıkarılacak dersler doğrultusunda son derece şeffaf, cesur ve onurlu kararlarla gerekli tedbirleri ivedilikle almalı,bunlar daha bir şey değil sadece büyük darbe'nin kostümlü provası diyenlere inat, tabiri caizse kendisini yıkayarak ve yenileyerek halkının hizmetinde olduğunu ispat etmelidir. Türkiye'nin buna çok ihtiyacı vardır.

TSK asla başka bir kurumla veya oluşumla ikame edilemez. 

"Güçlü Ordu Güçlü Türkiye için, Güçlü Komuta Kadroları da Güçlü Ordu " için şarttır.

Saygılarımla,

Serdar Durat
Stratejist

A+ A-