Türkiye ve Rusya ilişkilerinde normalleşme

Değerli Düşünür Dostlarım,

Bu köşeyi takip eden okurlarım bilirler. Uçak düşürme ile başlayan Rusya krizinin en başında "Turkiye ve Rusya savaşı olmaz" başlıklı bir yazı yazmıştım. Böylesine yoğun ilişkileri olan ve ayni jeopolitik içinde yer alan iki ülkenin uzun süre küsmeleri , hasmane tutum içinde kalmaları teknik olarak mümkün olmadığı gibi hiç rasyonal bir durum değildir demiştim.

Malumlarınız olduğu üzere 20.Yüzyılın başlarına kadar Türkiye’nin; coğrafi konumu, tarih ve kültür genleri itibarı ile bir Asya ülkesi olduğu kabul edilmekte idi. Endüstri devrimi ve bilgi çağının başlaması ile birlikte ülkemizin Asya ile Avrupa arasında bir köprü niteliğini taşıdığı vurgulandı. Küreselleşme gerçeğinin yadsınamayacak düzeyde dünyaya hakim olması sonrasında ise gerek siyasi ve gerekse ekonomik anlamda Türkiye’nin hem Asyalı ve hem de Avrupalı bir ülke olduğu telaffuz edilmeye başlandı. Tabiatı ile bu özellik Türkiye’nin alışılagelmiş politikalarını gözden geçirmesini, yeni paradigmalar ve stratejiler geliştirmesini zorunlu kılmıştır.

Sevgili okurlar,
Rusya da ayni bizim gibi hem Asyalı ve hemde Avrupalı olan bir ülke dir. SSCB nin 1991 de dağılmasından evvel çok uzun süre iki kutuplu dünyanın çok önemli bir süper gücü olmasına karşılık sosyo-kültürel anlamda bu toplumun batılılaşma hevesi süregelmiştir. Türkiye ve Rusya'nın birbirlerine ihtiyaçları ve çok ciddi manada ortak çıkarları bulunmaktadır.

Rusya’nın sıcak denizlere açılabilmesi için Türkiye vaz geçilmez bir jeopolitik önemi haizdir. Ayrıca Türkiye’nin gerek Nato üyesi olması, gerekse ABD ve AB ile olan siyasi ve ekonomik ilişkileri, yakın-orta doğu ve Avrasya coğrafyasındaki itibarlı konumu Rusya tarafından önemsenen/değerli bulunan bir diğer özelliktir. Öte yandan Türkiye için de eskiden Komünizm tehlikesinin kaynağı gibi görülen düşman Rus algısı bitmiş, artık yerini iyi komşuluk ilişkilerine bırakmıştır. Nitekim Avrasya bölgesinin iki büyük egemen gücü olarak Türkiye ve Rusya’nın yakınlaşma stratejileri tarihsel önyargıları ve korkuları aşmak üzerine inşaa edilmektedir. Türk-Rus yakınlaşması; Avrasya ve Doğu Akdeniz’de ihtilaflı süreçler ile yaşanan rekabet yerine birbirlerini tamamlayıcı bir boyuta yönelmiştir. Karşılıklı güven geliştirme çabaları sürdükçe her iki ülke için de ortak çıkar alanlarının genişletilmesi mümkündür. Uluslar arası ilişkilerin değişmez prensibi olan ‘’ Ebedi dostluklar ve düşmanlıklar yoktur ebedi olan yegane değer ulusal çıkarlardır’’ kuralı bu ilişkide de işlemektedir.

Konuya ilişkin makalemde ; "Şüphesiz bu uçak düşürme krizi , gerek bölgede ve gerekse dünyada sözü dinlenen, özellikle Suriye konusu olmak üzere Ortadoğu jeopolitiğinde karar vericilerden ve kural koyuculardan biri olduğu iddiasını lanse etmeye çalışan Rusya için prestij ve itibar kaybı olmuştur. Putin'in liderlik karizması yara almış, yüksek egosunun cilası çizilmiştir. Tabiatı ile bu kayıplarını yeniden kazanmak için tüm dünyanın gözü önünde en etkili tepkiyi göstermek zorundadır. Bu refleksini rasyonaliteden uzaklaşmadan , milli menfaatlerine zarar vermeden mümkün olabilen en sert şekilde planladığına hiç şüphe yoktur. Bütün misillemesini, caydırıcı ve cezalandırıcı tepkilerini uygularken "soft power" ( yumuşak güç ) kullanacaktır. 

Bu kapsamda Ekonomik, politik, sosyolojik ve turistik imkan kabiliyetlerini seferber ederek , silahlı güç haricindeki tüm kozlarını ve yaptırım yeteneklerini kullanarak Türkiye'yi bu eyleminden dolayı pişman etmeye, özür dilemeye ve tazminat ödemeye zorlayacak, zedelenen ulusal imajını onarmaya çalışacak, kendi kamu oyu önünde güven tazelemeye gayret edecektir." şeklinde bir öngörüde bulunmuştum. Doğruluk derecesi takdirlerinize maruzdur.

Değerli okurlar,

Rusya Federasyonu küresel güç yarışında bilek güreşi yapan , oyun kurucu ülkelerden biridir. Özellikle Doğu Jeopolitiğinin stratejik büyük ortaklarından olan Rusya politika belirleyen,kural koyan ve caydıran gücünün farkındadır. Kozları ve dezavantajları vardır.  Özellikle hava kuvvetlerinin harekat yarıçapını arttırabilmesi, deniz kuvvetlerinin Doğu Akdeniz harekat alanında sancak gösterebilmesi için Suriye Rusya'nın tek şansıdır. 

Dolayısı ile Suriye politikasını aynen sürdüreceği beklenmektedir. Türkiye ise, Rusya ile çelişen ve çatışan Suriye politikasını ivedilikle revize etmek ihtiyacındadır. Aksi takdirde yakın gelecekte benzer krizlerin yaşanması kaçınılmaz olur.

Ulusal çıkarları doğrultusunda küresel anlamda ilgi alanını ve kullanabildiği gücü oranında etki alanını geniş tutmak isteyen Rusya ile dost ve stratejik ortak olmak Türkiye için hayati önemi haiz olup güvenlik ve ekonomi disiplinleri bakımından bir gerekliliktir. Ne mutlu ki bu ilişkinin normalleşmesi Türkiye için olduğu kadar Rusya içinde çok önemli ve değerlidir.

Netice olarak stratejik amaç ve hedefler elde edilmiştir. 

Dünün ezberleri ve öğrenilmiş alışkanlıkları bugünün gerçekleri ve milli menfaatleri ile örtüşmediği sürece değiştirilmeleri kaçınılmazdır.

Bunun dışında kim kimden özür dilemiş ? kim "u" dönüşü yapmış ? Kim çark etmiş ? Kimin egosu daha yüksekmiş ? Kim pes etmiş ? gibi soruların cevapları teferruat olarak kalmıştır. Tazminat mı verildi? Düşürülen Rus uçağının öldürülen pilotunun ailesine yazlık ev mi verildi ? Özür mü dilendi ? Her ne yapıldıysa keşke bu kadar beklemeden daha erken yapılsaydı da bu sıkıntılar yaşanmasaydı..

Zararın neresinden dönülürse kardır. Bu krizin ortaya çıkmasında katkısı - hatası olanlar ve çözüm şeklinde ulusal onurumuzu inciten konular şüphesiz vardır ki  bunun günahını sevabını tarih yazar , demokratik bedeli ise sandıkta ödetilir. 

Türkiye-Rusya iliskilerindeki yeni dönem hayırlı olsun.

Saygılarımla
Serdar Durat
Stratejist

A+ A-