Türkiye'de yapay gündem yaratmak

Değerli düşünür dostlarım,

Ülkemizde ne kadar sık aralıklarla ne denli "hayati önemi haiz " konuların gündeme geldiği malumlarınızdır. Bu konuları arayıp bulmak, allayıp pullayıp topluma sunmak inanın hiç kolay değil, ciddi bir emek ve araştırma mesaisi gerektirir. Daha da önemlisi ortaya atanlar normal akıl ve vicdan sağlığına sahiplerse eğer önce kendilerinin bu yapay gündem konularını içlerine sindirmeleri zarureti vardır ki sanırım işin en zor kısmı o olmalı.

Zira insan sadece kendisine yalan söyleyemez..

Toplum olarak cambaz seyretmeyi pek severiz, o esnada cebimizden cüzdanımızı çalsalar farketmeyecek kadar seyre dalarız.

Sevgili okurlar,

Ülkemizde özellikle genç nüfus arasındaki işsizlik oranı düşündürücü olmanın çok ötesine geçmiş ve ürkütücü seviyelere ulaşmış. Tarım dışı nüfusun sekizde biri, gençlerin yaklaşık beşte biri işsiz imiş.

15 yaş üstü 57 milyon civarındaki nüfusumuzun 28 milyona yakın kısmı iş gücü dışında yer alıyormuş.

Özel kesim tasarruf oranı sıralamasında Türkiye açık ara sondan birinci imiş.

Türkiye'nin satvetini ve ihtişamını dünya aleme ispat etmek için yapıldığı ve yaklaşık bir milyar 370 milyon TL ye mal olduğu belirtilen Ak Saray yerine maden ocaklarındaki can kayıplarını önlemek amacı ile 2740 adet yaşam odası yapılabilirmiş.

Türkiye iş kazalarında kaybedilen insan sayısı bakımından dünya da üçüncü, Avrupa'da ise birinci sırada imiş.

Dünya mutluluk sıralamasında Türkiye, Gana-Zimbabwe-Nepal'  den sonra gelmek üzere 132. sırada imiş.

Dünya Bankası veritabanına göre Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı % 28,1 ile 183 ülke arasında 169. sırada imiş.

Türkiye 2012 verilerine göre 2006 yılından bu yana çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin en yaygın olduğu ücretsiz aile işçisi çocuk işçilerin, toplam çocuk işçiler içerisindeki oranı % 41’den % 46’ya, sayısı ise 362 binden 413 bine yükselmiş. Yine aynı kapsamda değerlendirilen tarım sektöründe çalışan çocukların sayısı da 73 bin kişi artış göstererek 326 binden 399 bine,  toplam çocuk işçilere oran ise % 37’den % 45’e ulaşmış.

Değerli okurlar,

Gerçek gündemimiz olması gerekirken kamoyunun dikkatinden ve bilgisinden uzak tutulmaya çalışılan konuların küçük bir bölümünü yukarıda sundum.

Bu gerçekler ortada iken Amerika'yı Kolomb, Vespuci keşfetse ne yazar, müslüman denizciler keşfetse ne ?

Küba'da cami olsa ne olur ? olmazsa ne?

Bu soruların cevapları hangi acılarımızı dindirebilir? hangi sorunlarımızı çözebilir ?

Esası unutturup toplumu teferruat ile meşgul etmekten başka hangi amaca hizmet edebilir ? takdir sizindir.

Saygılarımla

Serdar Durat
Stratejist