Türkiye'nin Seçim Namusu

Değerli düşünür dostlarım,

30 Mart 2014 günü yapılacak olan Yerel seçimlere sayılı saatler kaldı ve ne yazıktır ki ülkemiz son derece kirlenmiş,düzeysiz bir siyasi arenaya döndü.

Bu güne kadar görülmemiş oranda antidemokratik , gayri ahlaki mücadele yöntemleri ile adayların ve siyasi partilerin birbirlerini itibarsızlaştırma, güvenilmez -inanılmaz hale düşürme çabaları uslup-edep-insaf ve sınır tanımaz hale gelmiştir.

Özellikle son günlerde şahit olduklarımız, siyasi rekabet kavramını alt üst eden, adeta birbirlerini yok etmek amacına dönük kuralsız - kıyasıya bir savaş halidir.

Hayretler içinde izlediğimiz bir diğer durumda siyasi partilerin, Gülen Cemaatinin etki alanını kullanmak veya eleştirmek konusundaki karşılıklı suçlamalarıdır.

İlkeler ve değerler 'den bahsedebilmek imkansız hale gelmiştir.

Makyavelist bir anlayış içinde her şeye rağmen en yüksek oy oranını elde etmeye yönelik stratejiler ve politikalar tüm siyasi partiler için egemen hale gelmiştir.

Bu dürtü, ideolojilerin önüne geçmiş siyasi hareketlerin ilan ettikleri misyonlarını bile göz ardı etmelerine neden olmuştur. Yüksek oy oranının her türlü yolsuzluk ve ahlaksızlık kirini otomatikman temizleyeceği gibi hastalıklı bir düşünce yapısı topluma enjekte edilmeye çalışılmaktadır.

Seçim günü arefesinde gizli veya açık ittifaklar yapılacağı, bazı adaylara ve siyasi liderlere karşı suikast tertipleneceği söylentileri, Ankara'ya seçim günü silahlı provakatörlerin getirileceğine dair duyumlar, sahte oy pusulaları, suni-sanal seçmen lerin mükerrer oy kullanacakları dedikoduları, oy sayımları esnasında elektrik kesintileri olursa sandık gözlemcilerine hemen sandıkların üzerine oturmaları talimatının verilmesi..sosyal medya üzerinden karşılıklı tehditlerin savurulması,
twitter' ın yasaklanması..

bu seçimlerin çağdaş demokratik kurallara uygun olarak huzur ve güven ortamı içinde yapılacağına dair ciddi kaygıların var olduğunu göstermektedir.

Bu tür ilkel yaklaşımlar ve endişeler hiç bir gelişmiş demokratik ülkenin seçimlerinde söz konusu olamaz.

Sevgili okurlar,

Seçimler demokrasinin en önemli ve vazgeçilmez parametresi olup lekesiz ve şüphelere mahal bırakmaksızın yapılması ülkenin siyasi namusudur.

Bu namusu korumak görevi ise başta ülkenin halihazır daki hükümetinin ve bilahare tüm siyasi parti liderlerinin sorumluluğudur.

Kaba kuvvet , hakaret ve belden aşağı vuruşlar fikirlerini çarpıştıracak kadar donanımı ve kitleleri peşinden sürükleyebilecek rasyonel projeleri- vizyonu olmayanların tercih ettikleri bir tarzdır.

Siyasi partilerin ivedilikle bu basireti göstermelerini bekliyor ve seçim yasakları başlamadan evvel genel ahlak ve diplomatik nezaket kurallarına riayet ederek mevcut gergin ortamı yatıştırmalarını talep ediyoruz.

Milletimizin böylesine kamplaşmış, ayrışmış ,duygusal manada birbirinden kopmuş ve kışkırtılmış olarak seçimlere girmesi milli menfaatlerimize hizmet etmez.

Bu arızi siyasi iklim seçim sonuçlarını olgunlukla karşılayabilmenin de önünü keser, oyların sayımından ve kullanılan oyların sahiciliğinden hep şüphe duyulacaktır.

Değerli düşünürler,

Hayatımızda vazgeçemeyeceğimiz her şey bizim için stratejik önemi haizdir.

Özgürlüğümüz ve yaşam standartlarımız-tarzlarımız hiç bir ideolojiye-baskıya feda edemeyeceğimiz kadar değerlidir. Dolayısı ile oylarımız stratejik bireysel gücümüzdür. Lütfen geçici küçük menfaatlerimizi,etnisite ve inanç odaklı temayüllerimizi gözeterek değil onurumuzla yaşayabileceğimiz hür bir ülke ve hak ettiğimiz kaliteli hizmet için bu gücümüzü,yani oylarımızı kullanalım.

Saygılarımla

Serdar Durat
Stratejist