Türkiyede Kayıt Dışı Siyaset ve Din

Değerli Düşünür Dostlarım,

TBMM Başkanı Sn. Cemil çiçek  ASO (Ankara Sanayi Odası) nın ocak ayı meclis toplantısı kapsamında yaptığı konuşmasında ; Türkiye'de siyasi istikrarın önemine değinmiş ve ülkenin en büyük tehlike arz eden milli sorunlarının başında Ekonomi-Siyaset ve Din Disiplinlerindeki kayıt dışılık halinin geldiğini vurgulamıştır.

Türkiye’nin 2023 hedeflerine hazırlanması için her şeyden evvel siyasi, ekonomik ve hukuki istikrarın sağlanması gerektiğine değinen Meclis Başkanı Çiçek, gelişmiş ülkeler 2050 yılını planlarken Türkiye’nin önündeki 10 yılı için çaba sarf ettiğini , bu ülkede siyasi tartışmalar hukuku göz ardı etmemize neden oldu. Hukuku ikinci plana attık. Hukukun işini yargının yaptığı iş olarak anladık. Bu dar anlamda hukuk tanımını ifade eder.” ifadelerini kullanmıştır.

Konuşmasının devamında ;Istikrarın temin edilmesinde barış, huzur ve güven ortamı önemli olduğuna değinen Meclis Başkanı, “Barış yoksa, huzur yoksa kavgadan geçilmiyorsa, bir atasözü vardır. ‘Kavgalı eve kimse kız vermez.’ Kavgalı ortamda yatırım olmaz. Ne içeriden ne dışarıdan yatırım olur. “Demokrasi uzlaşmadır. Ama uzlaşma kültürümüz yok. Siyaseti biz rekabet olarak anlarsak, ülkeye hizmet olarak anlarsak sorun kalmaz. Siyaseti husumet olarak görmememiz gerekiyor. Bu konuda ciddi eksikliklerimiz var.” demiştir.

Çiçek, “Şu an ekonominin ne kadarı kayıt dışı ise, siyasetin de kayıt dışılığı ondan çok daha fazladır. Siyasetin de kayıt içerisinde olması lazım. YSK karar verdi 28 siyasi parti seçimlere giriyor. Acaba Türkiye’de sadece siyaseti bu 28 parti mi yapıyor? Biz kayıt içindeyiz. Söylediğimiz, yaptığımız, hesabımız belli. Belli olmayanların da nasıl belli olacağı belli. Ama Türkiye’de siyasetin çok önemli bir kısmı belirleyici, etki edici ve tayin edici olanı büyük ölçüde kayıt dışı siyasettir. Gelişmiş demokrasi, siyaseti ve ekonomiyi kayıt içerisine almış demokrasidir. Benim kastettiğim şeffaflıktır. Kimin kimle olduğu kiminle beraber olduğu belli olacak. Kim neyi yapıyor ve neyi söylüyorsa toplum bunu bilecek.” şeklinde konuşmuştur.

Türkiye’de iki kurumun kayıt dışı siyaset yapmasının tehlikeli olabileceğini söyleyen Çiçek, “Bunlardan biri TSK , ikincisi ise  yargı kurumlarıdır. Benim bir yedeğim var. Ben olmazsam başkaları olur. Ama kurumsal olarak bir ülkenin ordusunun ve yargısının yedeği yoktur. Yargının siyasallaşması ya da yargının siyasetin merkezine oturarak belirleyici rol oynaması o ülkenin başına gelebilecek en büyük felaketlerden biridir. Buna herkesin dikkat etmesi gerekiyor.” Meclis Başkanı Çiçek, üçüncü kayıt dışı alanın din olduğuna değindi. Bu alanın ilahiyatçıların işi olduğuna değinen Çiçek şöyle devam etti: “En tehlikeli ilişki dinle siyaset arasındaki ilişkidir. Siyasetçiler ve dini gruplar arasındaki ilişkidir. Yerli yerine oturtulamazsa o da beraberinde pek çok sıkıntıyı getirir.” ifadesini kullanmıştır.

Sevgili okurlar,

Tarafsız ve önyargısız bir değerlendirme ile ilk bakışta bu sözlerin ne kadar anlamlı oldukları ve yerinde-doğru tespitler içerdiği düşünülebilir ancak Ülkemizde son on yıldır yaşadıklarımızı, AKP iktidarının bu tespitlerle taban tabana zıt uygulamalarını, ulusal sorun stoklarımızda acil çözüm bekleyen konuları göz ardı edip salt siyasi rant uğruna ülkemizin zaman başta olmak üzere en kıymetli ve kıt kaynaklarının nasıl cömertçe tüketildiklerini görmezden gelebilmemiz mümkün değildir.
En diplomatik deyişle sayın Çiçek'in bu konuşmasının ''zamanlaması manidar'' deyip geçiştirmek isterdim ama okuyucularım ve kamu adına aşağıdaki soruları sormaktan kendimi alıkoyamadım.

1. Atatürk'ümüzün Laiklik ilkesinin ülkemiz için kıymetini ve ne denli hayati önemi haiz olduğunu şimdi anlayabildiniz mi ?

2. Merkez Bankasının yanlış politikalarının da ciddi etkisi olan TL nin döviz karşısındaki aşırı değer kaybını önlemek üzere ''Büyüme- Yatırım ve Üretimden'' taviz verilecekmidir ?

3. Kısmen benzer konuları ve endişeleri dile getiren TÜSİAD Bşk. Sn. Yılmaz'ın vatanseverlik ve vizyonerlik niteliğinden şüphe edermisiniz ?

4. Sn.Başbakanın genel jargonu ve uslubu itibarı ile siyaseti husumetten arınmış diplomatik bir rekabet anlayışı ile yaptığını söyleyebilirmisiniz ?

5. özellikle 17 Aralık 2013 ten sonra ülkemizde tartışılan konuların Cumhurbaşkanı Sn. Gül'ün dediği gibi konjonktürel olduğuna inanıyormusunuz ?

6. Ülkemizi son 12 yıldır yöneten AKP hükümetlerinin kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında ellerinden geleni yaptıklarına inanırmısınız ? Bu cümleden olarak mal ve hizmet üretimindeki reel artış, işsizlik oranı değişimleri ve gelir dağılımındaki adaletin tesisi sizce gurur duyulabilecek seviyedemidir ?

7. TÜİK verilerine göre ülkemizde nüfusun %16 sı yoksulluk sınırında yaşam savaşı veriyor, %26 sı çok ağır borç yükü altında eziliyorken , ILO ( Uluslararası çalışma Örgütü) nün raporuna göre 15-29 yaş aralığındaki genç işsizliğinde Türkiye dünya şampiyonu olmuşken ; İktidar mensuplarının ortalama vatandaşın asla anlayamayacağı iktisadi terimlerle bezenmiş hamasi söylemlerle ekonomimizin gücünden bahsetmelerini samimi bulurmusunuz ?

8. Kamu oyunda bir türlü vicdani karşılığını bulamayan bir çok davada göz göre hukuk katledilirken sessiz kalıp ta şimdi cemaat ile karşılıklı kılıçlar çekildiğinde '' Hukuku siyasetin gerisinde ikinci plana attık'' itirafınızın günah çıkartmak kadar bile bir kıymeti harbiyesi olmadığının farkındamısınız?

9. Başbakanın bizzat dile getirdiği Dindar ve kindar nesiller yetiştirme hevesini kayıt dışı din olarak mı nitelersiniz ?

10. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin iradenin beyanının zamanını manidar bulurmusunuz ?

11. Milli Ordumuza kumpas kurulduğunu bile bile suskun ve etkisiz kalırken, bir gecede yüzlerce yargı mensuplarının görev hetlerini değiştiriken '' Bir ülkede ordunun ve yargının yedeği yoktur'' kanaatinizi içinizde saklı mı tutuyordunuz ?

Değerli düşünürler,
Takdir edersiniz bu listeyi daha bir çok soru ile uzatmak mümkün ama bu kadarı ile yetineceğim . Malum bazen en doğru cevaplar sorularda saklıdır.

Saygılarımla

Serdar Durat
Stratejist