Türkiye in Hem Kürt Hem de Terör Sorunu Var

Değerli düşünür dostlarım,

CHP genel başkanı sayın Kılıçdaroğlu'nun randevu talebine istinaden sayın Başbakan ile yüz yüze terör zirvesi görüşmesi  planlandığı şekilde gerçekleşmiştir. Kamu oyuna yansıdığı kadarı ile Başbakan Erdoğan da nazik evsahipliğini ve böylesine hayati bir konuda işbirliğine açık olduğunu göstermiştir. Her iki partinin de muhtemel başarıların siyasi meyvalarını tek başına toplamak gibi bir hesap içinde olmadıklarına dair toplumda oluşan intiba umut vericidir. CHP lideri önerilerinde samimi bir duruş sergilemiş,genel  prensipleri belirleyen bir yol haritası teklif etmiştir. Ülkemizin kaynaklarını ve enerjisini tüketen, kırk yıldır bitirilemeyen terör belasından kurtulması için TBMM çatısı altında ortak aklın egemen olduğu yeni bir sürecin başlatılması konusunda irade beyanında bulunmuştur. CHP nin çözüm için ön gördüğü fikirlerin-tavsiyelerin farklı çözüm önerileri doğrultusunda revizyona açık olduğunu, daha iyi bir fikir ortaya çıkarsa onu da destekleyebileceklerini belirtmesinin taraflara daha geniş hareket alanı yaratması bakımından çok kritik bir önemi vardır. Terminoloji konusunda gösterilen esneklik te yine çözüm için çok büyük bir olgunluktur. Özellikle MHP nin ısrarla Türkiye'de Kürt sorunu yoktur terör sorunu vardır tezini dayatması ulusal mutabakat çabalarını engelleyici bir nitelik arz etmektedir.  Adına ne derseniz deyiniz ama hakikat şudur ve dünya alem biliyor ki Türkiye'nin hem kürt ve hem de terör sorunu vardır. Bu iki gerçeklik birbiri ile etkileşim halindedir ve çok yönlü sebep-sonuç ilişkisi sözkonusudur.Bu iki kronik sorundan sadece birinin çözüme kavuşması otomatikman diğerinin de çözüleceği anlamına gelmez. Dolayısı ile eş zamanlı olarak çözüm gayretlerinin siyaset üstü bir milli birlik ve anlayış ile yürütülmesi zarureti vardır.

Sevgili okurlar, bu topraklarda kader ve ülkü birliği içinde beraber yaşamak zorunda olan insanların mutlu - onurlu bir hayat sürmelerini sağlamak,
özgürlük - refah seviyelerini yükseltmek, hür ve eşit paydaşlar olduklarını hissettirmek en temel gaye olmalıdır. Bunu başaramadığımız takdirde ayrışma ve duygusal kopuş sürecini durduramayız, birbirimizden uzaklaşma halini önleyemeyiz. Tabiatı ile böyle bir zafiyet ise terörü beslemeye devam eder,çözüm için sergilenen çalışmaların önünü tıkar.

Yöre halkının aidiyet duygularını güçlendiremediğimiz, güven ve huzur içinde yaşamalarını mümkün kılamadığımız, kendi coğrafyalarında üretime katılmalarını temin edemediğimiz sürece Tunceli desek ne olur? Dersim desek ne olur? Hakeza Güroymak desek ne fark eder ? Norşin desek ne ? unutmayınız ki  mahallere - mekanlara can ve kimlik veren orada yaşayan insanlardır.
Tarihine ve kültürüne sahip çıkmak, gayet tabidir ki değeri yadsınamayacak bir sosyal ihtiyaçtır. Ancak umutsuz, eğitimsiz,aç ve mutsuz kitleler ile salt kültür bekçiliği yapmak ,Türkiye cumhuriyeti devletinin gücü ile boy ölçüşmek-çatışmak yerine demokrasinin ve evrensel insan haklarının rehberliğinde onurlu ve rasyonel bir uzlaşı için mücadele vermek çok daha uygun ve sonuç alınabilecek bir hal tarzıdır. BDP nin bu anlayışa gelebilmesi ,terör örgütü ile arasına mesafe koyması ve siyasi mücadelesini bu yönde yürütmesi arzu edilen barış ve huzur ortamının tesisine ciddi katkı sağlar. İnat ve kin odaklı politikalar yerine hoşgörülü ve pragmatik bakış açılarını geliştirebilmek çok daha faydalı olabilir ve nihai çözüme hizmet edebilir.
Netice olarak; oluşan bu pozitif siyasi iklimin değerini bilmek ve asla insiyatif yarışlarına girmeden,her türlü politik riskleri de göze alarak tüm partilerin bu girişime destek vermeleri, ezberlerinden ve tarihi hesaplaşma heveslerinden kurtulup günün gerçekleri ile yüzleşerek taşın altına birlikte el koymaları gerekmektedir. Sürdürülebildiği takdirde bu ivmenin yeni Anayasa hazırlık çalışmalarında da ufuk açıcı tesiri olabileceğine inanıyorum.

Saygılarımla

Serdar Durat

Stratejist

08.06.2012