Türkiye’miz için bazı öneriler…

Türkiye, dilimizde, düşüncemizde, düşlerimizde ve dualarımızda; bir büyük sevdadır!

Asya ile Avrupa’nın ticari köprü-yolu, binlerce yıllık uygarlık birikimi ve özellikle genç ve dinamik nüfusu ile bu Türkiye; on yıl içinde mutlaka ilk 10 ekonomi arasına girmelidir.

Bu amaçla uzun vadede yapılması gerekenler bir yana, orta ve kısa vade için bazı önerileri tekrarlamak isterim:

1.Gelişmenin her alanda gerçekleşmesi için; bütünsel kalkınmaya önem verilmelidir.

2.Kentlerin gelişimi esastır ancak önümüzdeki bir beş yıl için köylerin kalkınması da önemlidir.

3.Tarım ve sanayinin bir diğerini tamamlayıcı şekilde gelişmesinin üzerinde durulmalıdır.

4.Enerji arzı ve tüketiminde güneş, rüzgar gibi alternatif kaynaklara ağırlık verilmelidir.

5.Deniz ticareti desteklenmeli ve denizlerdeki münhasır ekonomik çıkarlarımız korunmalıdır.

6.Araştırma-geliştirme bütçeleri artırılmalı, eğitim-endüstri bağı daha da etkinleştirilmelidir.

7.Akademisyenlerin uluslar arası alanda ses getirecek çalışmaları desteklenmelidir.

8.Bilgi otoyolları ile KOBİ’ler ve Tekno-Park’lar bir birine bağlanmalıdır.

9.Dünya fındık borsasının ülkemize getirilmesi gibi yeni arayışlara kapılar açılmalıdır.

10.Madenlerde en yüksek teknolojik yenilenmeler yapılmalı, güvenlik önemleri artırılmalıdır.

11.Turizmde çeşitlendirmeye daha çok yer verilmeli; sağlık turizmi alanı değerlendirilmelidir.

12.Devlet-yurttaş ilişkilerinde güven unsurunu pekiştirilmeli, bürokrasi en aza indirilmelidir.

13.Kamuda tasarrufa gidilmeli, gereksiz tüm masraf ve harcamalar kısılmalıdır.

14.Sosyal güvenlikte verim, vergide adalet, ücrette hakkaniyet için gerekenler yapılmalıdır.

15.Dış politikada, konvansiyonel ilişkileri ihmal etmeden, dengeleyici adımlar atılmalıdır.

16.AB’ye serbest dolaşım için baskı yapılmalı, “soykırım tezleri” milli dayanışmayla aşılmalıdır.

17.Düşünce ve ifade özgürlüğünün fiili ve pratik kullanımı geliştirilmelidir.

18.Yerel yönetimlere katılım kanalları daha da açılmalı, merkez-yerel dengesi gözetilmelidir.

19.Tüketici haklarına büyük önem verilmeli, hak arama yolları kolaylaştırılmalıdır.

20. Gelir artmalı, adil dağılmalı, üretime dönmelidir… 

Kuşkusuz bu önerilere daha niceleri de eklenebilir. Eklenmelidir de…

Siyasette sanatta, ekonomide kültürel alanda Türkiye; hedeflerine, özlemlerine ve güzel geleceğine huzur, refah ve bütünlük içinde mutlaka erişmelidir.