Uluslararası İlişkilerde Stratejik Oyunlar

Değerli düşünür dostlarım,
Oyun teorisinin en temel prensibi şudur; Yeterli gücünüz varsa gerçek bir oyun kurucu ve kural koyucu olur- yönetirsiniz, gücünüz yoksa başkaları tarafından konulan mevcut kurallara riayet eder-yönetilirsiniz. Bu gerçeklik uluslararası ilişkilerde ve dış politika uygulamalarında da aynen geçerlidir.Ülkeler, üretebildikleri milli güçleri ve kozları oranında diğer ülkeler tarafından önemsenirler-ciddiye alınırlar. Yine ayni oranda caydırıcı olabilirler ve görüşlerine itibar edilir. Bir başka deyişle ülkeler küresel stratejilerin/politikaların geliştirilmesinde- uygulanmasında; ya karar vericiler veya uysal müttefikler arasında yerlerini alabilirler.

Türkiye son yıllarda, tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir azim ve özgüven sergilemiş,gerek bölgesinde ve gerekse dünya çapında oynanan siyasi oyunlarda artık sadece izleyici olmaktan ve pasif tarafsızlık politikalarından vazgeçmiştir.

Dış İşleri Bakanı Sn.Davutoğlu, uluslararası arenada Türkiye’yi kural koyucu ve gerçek bir oyuncu konumuna eriştirmek üzere samimi gayretler sergilemiş,çok dikkatli ve müsbet adımlar atmış, itibar yönetimi konusunda başarılı sonuçlar almıştır. Ancak bütün bunlar milletçe arzu ve hayal ettiğimiz dış politika başarılarını henüz tam anlamı ile getirememiştir. Zira bu gayretler zaman zaman kesintiye uğramakta ve iktidarın yönetim enerjisi-kaynaklar çoğunlukla iç politikaya angaje edilmekte ve tüketilmektedir.

Milli kimlik konusunda, her ne kadar biz çok renklilik ve zenginlik olarak algılamaya-lanse etmeye çalışsak ta dış dünyaya karşı biraz karmaşık ve tartışmalı bir görüntü veren ülkemiz, ekonomik anlamda ne tam bir kapitalist ve ne de tam bir sosyalisttir. Jeo-politik manada ne tam bir Avrupalı ve ne de tam bir Asyalıdır.Kültürel olarak ne tam batı ve ne de tam doğu kültürümüz vardır. Genetik kök olarak bile ne tam beyaz ve ne de tam siyah ırk özelliklerimiz vardır. Bu karma-çok kimlikli halimiz, cesur ve kararlı bir dış politika uygulasak bile küresel oyuncular arasında tedirginlik yaratmakta ve gerçek aidiyetimiz konusunda güven sorunu oluşturmaktadır. İlaveten mavi boncuk dağıtırcasına tüm komşularımızla sıfır sorun politikası doğrultusunda iyi ilişkiler kurmak hevesimiz, çevremizde gelişen kutuplaşmada zemin kaybetmek ve tabiri caizse açıkta kalmak riskini de beraberinde getirmektedir.

Nitekim şu sıralar Rusya-Çin ile ABD-AB arasındaki İran ve Suriye odaklı çekişmelerin tam ortasında kaldığımız aşikardır. Milli menfaatlerimiz doğrultusunda pozisyon almak ve rengimizi belirtmek zarureti vardır. Ayni anda hem Rusya ile iktisadi ilişkilerimiz kusursuz olsun, Çin ile askeri işbirliğimiz gelişsin,İran ile iyi komşuluk münasebetimiz harika bir şekilde sürsün, ABD ile stratejik ortaklığımız- mükemmel müttefikliğimize zarar gelmesin, aman AB yi gücendirmeyelim ki tam üyelik sürecimiz olumsuz yönde etkilenmesin, hem de Arap Baharı denilen siyasi ve sosyal değişim hareketlerinin önderlerinden biri, kuzey Afrika’ da ve ortadoğu da mazlumların hamisi olalım derken bir de bakarsınız ki ne İsa’ya ne de Musa’ya yaranabilmiş ve gerçek oyun kurucular tarafından dışlanmışsınızdır.

Değerli düşünürler,
Yakın-orta vadede meydana gelmesi kaçınılmaz olan bölgesel siyasi gelişmelerde gerçek bir oyuncu ve yönlendirici ülke olabilmek için ;

a. Başta kendi iç sorunlarımızı ivedilikle çözmek,
b. Ekonomik gelişim hızımızı arttırarak G 20 kulübünden G 8 kulübüne yükselmek,
c. Teknoloji üretip ihraç edebilmek,
d. Beyin göçü veren değil alan- sadece sıcak para değil istihdam yaratabilecek uzun vadeli yatırım için yabancı sermayeleri çeken ‘’mıknatıs ülke’’ özelliğine kavuşmamız gerektiği inancındayım.

Bunun içinde TBMM içinde yumrukların değil fikirlerin çarpışması ve çoğunluk hegomonyası ile değil uzlaşı yolu ile ülkemiz için en uygun kararların alınması şarttır.

Saygılarımla
Serdar DURAT
Stratejist