Veled-i Zina Kim

Muhteşem Yüzyıl tartışmaları dizi başladığından beri aralıklı olarak devam ediyor. Seven sevmeyen, izleyen izlemeyen, onay veren vermeyen hemen hemen herkes diziyi takip ediyor.. İzlenmese dahi ne olup bittiğinden herkesin haberi var. Başbakanın diziyi eleştirmesinden sonra bu tartışmalar son iki hafta içinde birkaç kat arttı diyebiliriz..

Çok uzun değil, birkaç gün önce Prof. Dr. Nurşen Mazıcı çok talihsiz bir açıklama yaptı. Sanırım tarihe ve Cumhuriyet öncesi döneme duyduğu nefretten dolayı padişahlar ve padişah çocukları için; “Bunlar nikah kıymıyor. O zaman islamiyete göre senin ecdadın veled-i zina. Cariyeye dini nikah kıymıyorlar, o çocukların hepsi dini nikahsız doğuyor. O zaman bir karar verin hangisi. İslamiyete göre baktığınızda dini nikahsız doğan çocuklara ne deniyor” dedi.

Bu tarz durumları sorgulayabilmek için; dönemin yaşam biçimine, insanların değer yargılarına ve İslam hukukuna vakıf olmak lazım. Ortaçağda beyaz ve siyah ırkın, binlerce esirin satılabildiği pazarlar, en önemli ticaret işlerinin olduğu pazarlar durumunda idi. Bu pazarlarda ve İslâmlığın yaygın devirlerinde büyük şehirlerde, yabancı ülkelerden getirilen cariyeler, devrin ileri gelenlerine ve zenginlerine uzun yıllar satılmıştır ve bu Osmanlı’ya has bir durum değildir. Kölelik her toplulukta mevcuttu.

Görüldüğü üzere, esaretin hakim olduğu bir çağda, cariyelik durumu çokta yadırganmıyordu. Siyah köleler, beyaz köleler, kadınlar ve ağır işlerde kullanılmak üzere erkek köleler her ülke de vardı. Karşı taraftan alınan köle kadınlara nikaha lüzum görülmediği için, savaşların yoğun olduğu dönemlerde cariyeye nikah kıymakta gerekmiyordu. Satın alınan bu kadınlarla münasebette bulunmak, dini açıdan da zina değildi. Çünkü bu insanlar alınan, satılan ve bu şekilde sahip olunan birer birey konumundaydılar. Görüldüğü gibi Prof. Dr. ünvanını eğitim aldığı alanda kazanmış biri, aslında başka bir konuda ne kadar cahil kalabiliyor..

Okurlarımdan “Bunu mu savunuyorsunuz??” diye beni eleştirmek isteyenler olabilir. Bu soruya da şu şekilde açıklama getirmek istiyorum. Ben cariyeliği savunmuyorum. Ama yaşanan her çağın, her dinin, her dönemin ve o döneme ait bireylerin; hayata karşı bakış açılarının ve alışkanlıklarının farklı olduğunu söylüyorum. Kısaca; o dönemde yaşanan şeyler, yaşanan çağa göre normalken; herkesin özgür olduğu 21. yüzyılda, bu çağın şartlarıyla kıyas yaparak eleştiri yapmayı doğru bulmuyorum. Eğer konuları bu şekilde değerlendirecek olsaydık; emin olun şu an gündemi sarsan, gazetelere, televizyonlara mevzu bahis olan birçok konuda; ilerleyen çağlarda eleştirilecek ve belki de bir çoğu komik bulunacak.

Diyeceğim odur ki; konuya vakıf olmadan, cariyesiyle beraber olanların zina yapmış olduğunu zanneden  ve konudan  aslında bihaber olan birinin böyle çirkin bir açıklama yapması yakışık almamış. Hele ki isminin başında bir Prof. Dr. ünvanı varsa.. 

He bir de Osmanlı da neden Osmanlı cariye yok diyenler var. Merak edenler ve hala bilmeyenler, Müslüman kadın her yönden üstün tutulduğu için, nikahsız olarak alınamıyordu. Bu yüzdendir ki; Kanuni dizide Hürrem’i önce azat etti, sonra evlendi.. Çünkü köleyle nikahlanamazdı.

Tabii ki ben de bu konunun üstadı değilim sevgili okurum. Ama bilerek konuşuyor ve öyle yazıyorum. Cumhuriyeti seviyorum, ama onu korumak adına yüzlerce yıl Dünya’ya hükmetmiş ceddime kin beslemiyor aksine onunla gurur duyuyorum. Herkesin bu bilince sahip olmasını dilerim..

-Mey biter saki kalır. Her renk solar haki kalır. İlim insanın cehlini alsa da, hamurunda varsa eşeklik; baki kalır.. /Fuzuli