Yalnızlık Türkiye'nin kaderi midir ?

Değerli Düşünür Dostlarım,

Suriye iç savaşı giderek daha fazla sayıda ve farklı güç odaklarını kendi bataklığı içine çekmeye başlamıştır. Başka bir deyişle Suriye şimdi eskisinden çok daha fazla ülkenin ilgi ve çıkar alanına girmiş olup, başta RUSYA - ABD - İRAN - AB olmak üzere gerek bölgesel ve gerekse küresel anlamda bir çok ülke Suriye'yi genişletilmiş etki alanlarına dahil etmeye çalışmaktadırlar. 

Türkiye sınır komşusundaki bu krizin ürettiği ve ulusal güvenliğini doğrudan tehdit eden çok sayıda sorun ve tehlikeden en fazla etkilenen ülkedir. 

Tolere edilemeyecek, yönetilemeyecek seviyelere gelmesi çok muhtemel olan "Göç akını " ve " terör " en önemli, öncelikli risklerdir. Suriye krizinin doğrudan muhataplarından biri haline gelen Türkiye, başından beri tutku ile uyguladığı ve salt Esad'ın iktidardan gönderilmesine dönük , mezhep odaklı politikaları yüzünden dışlanmış ve yalnız bırakılmıştır. 

Sevgili Okurlar,

AKP iktidarının ısrarlı ve artık iflas ettiği aşikar olan yanlış politikaları yüzünden ülkemiz tarihinde hiç olmadığı kadar bir iç ve ayni zamanda genel harp tehlikesinin eşiğine getirilmiştir. Allah korusun bu eşiğin bir adım ötesi ulusal felakettir, yangındır, cehennemdir, ayni gemide olanların statü, sınıf, etnisite ve inanç ayrımı gözetmeksizin topluca batışlarıdır. Bu felaketten geriye kalan hiç bir şey hiç kimsenin hayallerine ve hesaplarına yetmez. Dolayısı ile kimse boşuna pembe rüyalar peşinde olmasın her an kabusa dönüşebilir.

Nitekim PKK nın Suriye' deki şubesi PYD kontrolündeki bölgelerden örgütün bölgesel askeri örgütü olan YPG tarafından Hatay'daki sınır karakolumuza ateş açılması üzerine Kilis'teki askeri birliklerimizce "Fırtına Obüs topları " ile ateş açılmış ve misli ile mukabele edilmiştir. Böylece henüz "göğüs göğüse" kara muharebesine girilmemiş olsa bile sıcak çatışma ortamı fiilen başlatılmıştır. 

Yabancı basıı izleyenler bilriler ( İngiliz- ABD -Alman-Fransız) Türkiye'nin Suudi Arabistan'la birlikte Suriye'de kara  savaşlarına girmek üzere hazırlık içinde olduğundan bahsetmektedirler. Suriye'yi cehenneme benzetmekte ve " cehennemin kapıları Türkiye için aralandı "değerlendirmesinde bulunmaktadırlar.

Rusya Başbakanı Medvedev , Euronews kanalına yaptığı açıklamada bölge ülkelerince Suriye'ye yönelik bir kara harekatının başlatılmasının çok uzun sürecek topyekün bir savaşı tetikleyeceğini belirtmiştir. Öte yandan Rusya Parlementosunu üst kanadı Federasyon Konseyi'nin uluslararası ilişkiler komitesi başkanı Konstantin Kosaçov , Türkiye'nin Suriye'ye karadan girmesi durumunda Nato ve AB desteğini alamayacağı gibi karşısında İran ve Rusya'yı bulacağını söylemiştir. 

Değerli düşünürler,

Devir akıl egemen muhakeme yapmak, küresel-bölgesel ve yerel gerçekleri iyi okumak, ulusal çıkarlarımız ve ülkemizin bekası doğrultusunda uzlaşmak gereken devirdir. Bir ülkenin savaş hali belirli koşullarla ve diğer tüm kanallar tıkandığında, diplomatik girişimlerin ve çabaların tüketilmesi halinde oluşur. Ulusal Bekasına yönelik doğrudan ve somut tehdit oluşması, toprak bütünlüğüne saldırı, egemenlik ve hükümranlık haklarının ihlali, milli menfaatlerinin kabul edilemez düzeyde zarar görmesi gibi şartlar

savaş nedeni sayılabilir. Terörle mücadele başka topyekün savaş bambaşkadır. Şüphesiz derinliğine savunma konsepti doğrultusunda milli güvenliğimize tehdit yaratan terör odaklarının sınırlarımıza veya topraklarımıza gelmelerini beklemeden olabildiğince uzaktan, yerinde tespit, teşhis ve imha edilmeleri çok önemlidir ancak meşru savunma hakkımızı kullanalım derken mütecaviz duruma düşmek ten ve yalnız bırakılmaktan kaçınılmalıdır.

Netice olarak belirtmek isterim ki ; Ülkemizin bekası, refahı ve uluslararası itibarı hatalarından dönmeyi içlerine sindiremeyen politikacıların egolarından ve kibirlerinden çok daha kıymetlidir. Romantik, duygusal , hayalperest ve inanç merkezli dış politika olmaz . Hatamızı kabul etmek ve bir an önce Suriye politikamızı ve stratejimizi revize etmek zorundayız. Stratejik ortak olarak sadece Suudi Arabistan'ı seçmek ve Rusya-İran ve AB yi hatta ABD yi karşımıza almak stratejik bir intihar olur. Hiç bir bireysel veya kurumsal çıkar hesabı bu sonuca değmez.

Saygılarımla
Serdar Durat
Stratejist