Yeni Bir Yıl…

Yeni bir yıl; güzel konuşalım, iyi bekleyelim; güzel ve iyi geçsin…

Şimdiden herkese tüm sevdikleriyle birlikte mutlu bir 2015 yılı dilerim.

Türkiye eksiğini gediğini kapamak, sorunlarıyla başa çıkmak zorunda.

Demokraside iyileşme, ekonomide gelişme, toplumsal yaşamda canlanma…

İşte bu amaçla; bütünsel kalkınma!

Kentlerin gelişimi esastır ancak önümüzdeki bir beş yıl için köylerin kalkınması da önemlidir.

Tarım ve sanayinin bir diğerini tamamlayıcı şekilde gelişmesinin üzerinde durulmalıdır.

Enerji arzı ve tüketiminde güneş, rüzgar gibi alternatif kaynaklara ağırlık verilmelidir.

Deniz ticareti desteklenmeli ve denizlerdeki münhasır ekonomik çıkarlarımız korunmalıdır.

Araştırma-geliştirme bütçeleri artırılmalı, eğitim-endüstri bağı daha da etkinleştirilmelidir.

Akademisyenlerin uluslar arası alanda ses getirecek çalışmaları desteklenmelidir.

Bilgi otoyolları ile KOBİ’ler ve Tekno-Park’lar bir birine bağlanmalıdır.

Dünya fındık borsasının ülkemize getirilmesi gibi yeni arayışlara kapılar açılmalıdır.

Madenlerde en yüksek teknolojik yenilenmeler yapılmalı, güvenlik önemleri artırılmalıdır.

Turizmde çeşitlendirmeye daha çok yer verilmeli; sağlık turizmi alanı değerlendirilmelidir.

Devlet-yurttaş ilişkilerinde güven unsurunu pekiştirilmeli, bürokrasi en aza indirilmelidir.

Kamuda tasarrufa gidilmeli, gereksiz tüm masraf ve harcamalar kısılmalıdır.

Sosyal güvenlikte verim, vergide adalet, ücrette hakkaniyet için gerekenler yapılmalıdır.

Dış politikada, konvansiyonel ilişkileri ihmal etmeden, dengeleyici adımlar atılmalıdır.

AB’ye serbest dolaşım için baskı yapılmalı, “soykırım tezleri” milli dayanışmayla aşılmalıdır.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün fiili ve pratik kullanımı geliştirilmelidir.

Yerel yönetimlere katılım kanalları daha da açılmalı, merkez-yerel dengeliliği gözetilmelidir.

Tüketici haklarına büyük önem verilmeli, hak arama yolları kolaylaştırılmalıdır.

Gelir artmalı, adil dağılmalı, üretime dönmeli; Türkiye güzel geleceğine huzur içinde yürümelidir.

Nice mutlu yıllar; insanlığın ve Türkiye’nin olsun!