Yeni Yıl İçin Dilekler

Değerli Düşünür dostlarım,

Zor ve yorucu bir yılı geride bırakıp 2012 yılını bir sürü umutlarla karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde yeni yıla ilişkin bireysel taahhütlerimizi ve prensip kararlarımızı gözden geçirelim istedim .

Toplumsal gelişimin bireysel gelişimle başlayacağı gerçeğinden hareketle ve hiç bir şey için çok geç değildir inancı ile yola çıkalım.

Bazen; Düşünür olabilmeye çalışmak ile hayalperest olmak arasında tereddütler, çelişkiler ve kaygılar kaçınılmazdır. Dünyayı değiştirmek gibi bir derdimiz ve iddiamız asla yok zaten bunun olamayacağını da biliyoruz. Sadece yaşadığımız eko sistemi daha huzurla ve mutlulukla yaşanılır bir sosyal ortam haline getirebilmek için gönüllerde ve zihinlerde bir momentum yaratmaya çalışıyoruz.

Değişim, toplumsal gelişim için vazgeçilmez ve önlenemez bir hakikattir.
Başta teknolojik gelişmeler olmak üzere hayatın her alanında yüzleştiğimiz değişimler yaşam biçimlerimizi, alışkanlıklarımızı ve standartlarımızı gözden geçirmek ve gerekli şekilde revize etmek zorunda bırakıyor bizleri.

Ömür denilen ve belirli bir zamanla sınırlı olan bir yolculuk ise yaşamak ; neden bu süreci mümkün olabilen en iyi ve en verimli şekilde geçirmeyelim.

Neden ;gerçekte sahip olduğumuz, yaradanın bizlere lütfu olan ama çoğu zaman farkında bile olamadığımız yeteneklerimizi ve güçlerimizi bu uğurda kullanmayalım.

Sadece düşünce sistematiğimizi olumlu yönde geliştirebilmek bile bu konuda başarılı olmamız için yeter de artar kanısındayım.

Lütfen şu soruyu kendimize sorarak işe başlayalım..

2012 yılının daha güzel ve arzu ettiğim gibi bir yıl olması için ben; hayal kurmaktan öte neler yaparsam, nasıl yaşarsam ve nasıl düşünürsem kendimi geliştirebilir ve tabiatı ile içinde yaşadığım toplumun da gelişimine katkı sağlayabilirim ?

Ülkemizin daha mutlu ve müreffeh bir yapıya kavuşabilmesine hizmet edebileceğine inandığım bazı taahhütler ve prensip kararları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

-   Zaman yönetimi konusunda daha titiz olacağım. Zamanımı, kendime ilave manevi zenginlikler, bilgiler ve yeni beceriler kazandıracak şekilde daha verimli biçimde kullanacağım.

-   Farklılıkları kendime benzetmeye çalışmayacak, hayatımın bir zenginliği olarak algılamaya ve tevekkül ile kabullenmeye çalışacağım.

-   Dostlarımla sanal ortamın dışında da yüz yüze görüşme fırsatları yaratmaya çalışacağım.

- Bu yıl okuduğum kitap sayısının en az % 50 daha fazlasını okumaya çalışacağım.

-  Günlük yapay ve sığ gündemden kendimi soyutlayacak ve dünyanın herhangi bir   yerinde üretilen veinsanlık için değer/önem arz eden yeni bilgileri/gelişmeleri daha yakından izlemeye gayret edeceğim.

-   İçsel yaşam enerjimi besleyecek felsefe ve düşünce sahipleri ile gönül dostluğumu sürdüreceğim.

-  Sosyal yardım projelerinde daha etkin bir şekilde yer almaya gayret edeceğim.

-  En az bir fidan dikmeye çalışacağım.

-  Hayatım için Yaradana hep şükredeceğim.

-  Egomu kontrol altında tutmayı sürdüreceğim.

-  Empati kurabilme yeteneğimi geliştirmeye gayret edeceğim.

-   Cennet vatanımın nimetlerinden, onurlu ve ahlaklı emeklerimle orantılı olarak payıma düşenlere razı olacağım,sürekli eleştirip çözüm için hiç fikir üretmemek kolaycılığına rağbet etmeyeceğim.

-  Hep sistemi sorgulayıp talepkar olmaktansa her günün sonunda ben bu gün ülkem için ne yaptım diye soracağım.

-  Başta canım ailem olmak üzere tüm sevdiklerimin huzuru-mutluluğu ve sağlıkları ile yakından ilgilenmeye ve üzerlerine titremeye devam edeceğim.

-  Bu topraklarda birlikte yaşadığım, farklı dünya görüşü ve inanç sahibi insanların hak ve hukuklarına saygılı olacağım.

2012 yılının ülkemize huzur ve refah getirmesini dilerim.

Saygılarımla

Serdar DURAT
Stratejist