Yerel Yönetim Reformu

Değerli düşünür dostlarım,
AKP içinde bir gurup millet vekilinin yerel yönetim reformu içerikli bir tasarı hazırladıkları ve İç işleri Bakanına sundukları haberi basına sızdırıldı. Her ne kadar henüz bir fikir çalışması niteliği taşıdığı ve sayın Başbakana takdim edilmesinin iç işleri bakanının kararına maruz olduğu açıklansa da AKP’nin iç dengeleri, Başbakanın liderlik anlayışı ve yetki delegasyonu konularında bilinen tarzı itibarı ile bu projenin Erdoğan’ın bilgisi ve talimatı olmaksızın hazırlandığını düşünebilmek pek kolay değildir.

Açık kaynaklarda yer aldığı kadarı ile bahsekonu çalışmada dikkat çeken ve üzerinde durulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1. Devlet ve Hükümet kavramları ile yetkileri yeniden tanımlanacaktır.

2. Belediye Başkanlarının yetkileri arttırılacak,bu kapsamda belediye başkanları yeni / ilave vergi toplayabilecekler,karar süreçlerinde daha bağımsız olacaklardır.

3. İç işleri Bakanlığının görev tanımı ve yetkileri değişecek, iç güvenlikten çok belediyeler ile ilgili çalışmalara yoğunlaşacaktır.

4. Merkezi bütçeden belediyelere ayrılan pay arttırılacaktır.

5. Valiler ve kaymakamların görev ve yetkileri revize edilecek, belediye başkanları ile daha yakın-etkin bir koordinasyon içinde olmaları sağlanacaktır.

Değerli düşünürler, belediyeler vatandaşların sosyal hayatlarını kolaylaştırmak ve vazgeçilmez insani-medeni ihtiyaçlarını karşılamakla sorumlu hizmet makamlarıdır.

Bu hizmetlerin milli sınırlarımız dahilindeki her yerde istisnasız ayni prensip ve anlayış ile verilmesi esastır. Malesef ülkemizde bu esasa pek uyulmadığını hepimiz biliyoruz. Halen mevcut yasal mevzuatın karar ve icraat açılarından hantal bir yapısal özellik arz ettiği malumdur. Ayrıca siyasi mülahazalardan kaynaklanan ödenek sorunları da dikkate alındığında özellikle başkanı iktidardaki partilerden olmayan belediyelerin, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını layiki ile karşılamaktan aciz oldukları da aşikardır. Nitekim daha bir hafta önce çok gözde bir tatil beldesinin Belediye Başkanını makamında ziyaret ederek bölgenin şöhretine hiç yakışmayan çevre kirliliğinden ve ilkel durumdaki şehir içi yollardan şikayet ettiğimde benzer sorunlara ilişkin mazeretler duydum. Sevgili okurlar,bu şartlar altında ve hizmet kalitesini arttırmak amacı ile yapılacak yerel yönetim reformlarını memnuniyet ve takdirle karşılamak mümkündür ancak bu değişimin / reformun zaman içinde maksadını aşıp; Türkiye’nin ulusal bütünlüğünü, milli birlik ve dayanışma geleneğini, tek devlet-tek millet-tek bayrak- tek resmi dil niteliğini olumsuz yönde etkilemesinden / zemin oluşturmasından endişe etmek ve eleştirmek hakkımızı saklı tutarız.

Saygılarımla

Serdar DURAT

Stratejist

24.07.2012