Cemal Reşit Rey’de Rakım Elkutlu konseri

7 Nisan 2019 pazar günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu çok güzel ve anlamlı bir konsere sahne oldu.

Cemal Reşit Rey’de Rakım Elkutlu konseri
A+ A-

Türk müziği tarihinin en önemli bestekarlarından biri olan Rakım Elkutlu vefatının 71.senesinde eserleriyle anıldı. Türk musikisinin günümüzdeki en önemli icrâcılarından biri olan Dr. Adnan Çoban’ın verdiği konsere Sadun Aksüt, Erol Deran, Amir Ateş, Uğur Derman gibi musiki camiasının önemli isimleri ile Rakım Elkutlu’nun torunu Erkut Elkutlu ve Elkutlu ailesinin mensupları da katıldılar.

 İzmirli bestekârlar Râkım Elkutlu mûsikî çalışmalarına henüz yedi yaşında iken amcası Emin Efendi'den meşk ederek başlamış. Gençlik yıllarında Tanbûrî Ali Efendi, Santo Şikârî ve Zekâî Dede'nin çıraklarından Aziz Efendi gibi üstatlardan istifâde etmiştir. Âyin-i şerif, ilâhî, kâr, beste, semâî ve şarkı olarak 400'e yakın eser bırakmıştır. En çok Nahit Hilmi Özeren ile Orhan Rahmi Gökçe’nin şiirlerini bestelemiştir. Her zaman bestekâr olarak İsmail Dede'yi rehber almış ve her formda eser vermiştir. Melodik seyir ve beste karakteri bakımından eserlerinde Hacı Ârif Bey, Rif’at Bey, Tanbûrî Ali Efendi gibi büyük bestekârların izlerini görmek mümkündür. Özellikle Hacı Ârif Bey’den tevârüs etmiş olan usûl değişimli beste anlayışı şarkılarında sıkça karşımıza çıkar.

Klasik çizgiden hiçbir sûrette taviz vermemiş ancak bulunduğu devrin zevk ve estetik anlayışını da dikkate almıştır. Bu yönüyle besteleri her çağa hitap edebilecek bir tazelik ve orijinallik içerir. 4 Aralık 1948 tarihinde İzmir'de vefat etmiştir. Cenazesinde ilginç bir hadise yaşanmıştır. İmam hatip olarak hizmet verdiği İzmir Hisar Camii'nde cenaze namazı kılınırken civardaki bir radyodan onun meşhur uşşak şarkısı işitilmiş:  

“Bana hiç yakışmıyor böyle intizâr şimdi
Mâtemzede gönlümde hayat bir mezâr şimdi
Ne ses var ne kahkaha her şey ah u zâr şimdi
Mâtemzede gönlümde hayat bir mezâr şimdi.
Bu tecelli cenazede hazır bulunan dostlarını derin bir hüzne gark etmiştir.

Hüseyni beste müheyya oldu meclis sakıya peymaneler dönsün, hayal içinde akıp geçti ömr-ü derbederim, mümkün mü unutmak güzelim neydi o akşama, bekledim yıllarca lakin gelmedin ey nazlı yar, demedim hiç ona kimsin ve nesin sen ne adın, bekledim fecre kadar gelmedin ah işte güneş de doğdu, visal-i yar ile mest ol hayale dalma gönül gibi birbirinden güzel eserlerle unutulmaz bir gece yaşandı. Dr. Adnan Çoban konserinde Rakım Hoca’nın icrası son derece zor bestelerini büyük bir ustalık ve güzellikle icra etti. Muhteşem yorumu, üslûbundaki ve sesindeki güzellik takdire şayandı.

 Konserin sanat yönetmenliğini Neşe Yeşim Altınel Çoban yaptı. Dr. Adnan Çoban’da sazlarda Neşe Yeşim Altınel Çoban, Betül Şirin, Gökhan Filizman, Caner Can, Hüseyin Özkılıç, Sarper Eroğlu, Güneş Yakartepe, Mert Nar ve vokallerde Elif İnce, Gökçe Bekaroğlu, İrem Şanlı ve Selin Yücesoy eşlik ettiler.