Can Dündar'ın mal varlığına el konulacak!

Can Dündar'ın mal varlığına el konulacak!
Güncelleme:

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yargılanan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında, 15 gün içinde mahkemeye gelmemesi durumunda "kaçak" sayılacağı ve mal varlığına el konulacağına yönelik karar alındı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 9. duruşma kapalı yapıldı. Can Dündar'ı avukat Abbas Yalçın temsil etti.

Can Dündar'ın yurt dışından iadesi hususunda Almanya adli makamlarına yapılan iade talebinin ikmal edilmediğinin anlaşıldığı belirtilen duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Eylül tarihli yazısında, "sanık Dündar'ın 2016 yılı Mayıs ayında ülke dışına çıktığı, bu tarihten sonraki herhangi bir duruşmaya bizzat katılmadığı, sanık hakkında mahkemece 10 Nisan 2018'de 'yokluğunda tutuklama' kararı verildiği ve 17 Nisan 2018'da ise kırmızı bülten düzenlendiğinin" ifade edildiği tutanağa geçirildi.

Duruşmada, Başsavcılığın, "yargılamanın geldiği aşama ve tahliye olduktan sonra sergilediği tutum dikkate alınarak sanık Dündar'ın, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 247/1. maddesinde belirtilen 'kaçak' tanımına uyması gerekçesiyle, CMK'nin 247 ve 248. maddelerinde yer alan usulün işletilmesi, kaçaklığına hükmedilmesi ve el koyma kararı verilmesi" talebinde bulunduğu da dile getirildi.

Bu talebe ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, yazılı talebi tekrar etti.

Beyanda bulunan Can Dündar'ın avukatı Abbas Yalçın, müvekkili hakkında kaçak hükümlerinin uygulanamayacağını belirterek, "Zira soruşturmanın başından itibaren müvekkil düzenli olarak mahkemeye katılmıştır. Hatta karar duruşmasına dahi girmiştir. Ancak karar duruşmasında silahlı saldırı olması ve hayati tehlike yaşaması sebebiyle yurt dışına gitmek zorunda kalmıştır. Bu nedenle CMK kaçak hükümleri uygulanamaz." dedi.

Avukat Yalçın, böyle bir hükmün yargılamaya bir katkı sağlamayacağını da belirterek, müvekkili hakkında prosedürün beklenilmesini ve savcılık talebinin reddine karar verilmesini istedi.

Bu taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya kapsamında Dündar'ın 2016 yılının Mayıs ayından itibaren yurt dışına çıkarak Almanya'da yaşadığının anlaşıldığını, Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını ve iade talepnamesi düzenlendiğini belirterek, Dündar hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yabancı ülkede bulunduğunun anlaşıldığını bildirdi.

GAZETE İLANI VERİLECEK

Dündar ile ilgili CMK'nin 247/1. maddesinde düzenlenen "kaçaklık" yasal şartlarının oluştuğunu ifade eden heyet, CMK 247/2-a. maddesine göre Dündar hakkında gazete ilanıyla sanığın ikametgah adresine asılması için ilan yapılmasına karar verdi.

Yapılan ilanlarda, "15 gün içerisinde gelmediği takdirde sanık hakkında 'kaçak' sayılma kararı verileceği"ni kaydeden mahkeme heyeti, CMK 248. maddesine göre sanığın üzerine kayıtlı bulunan taşınır, taşınmaz ve banka mevduat hesapları ile üçüncü kişilerdeki alacak hesaplarına ilişkin de CMK 127 ve 128. maddeleri uyarınca el koyma kararı verileceğinin ihtar edileceğine yönelik karar aldı.

İlan verilmesiyle 15 günlük süreden sonra sanığın kovuşturmaya katılmaması durumunda hakkında kaçak kararı ile el koyma kararının celse arasında alınacak ara kararla karara bağlanacağını kaydeden heyet, el koyma kararı verildiği takdirde kararın icrası için sanığın üzerine kayıtlı taşınmaz malların tespiti için UYAP üzerinden TAKBİS kayıt sorgusunun yapılmasına, taşınır ve banka hesaplarının tespiti için ilgili banka müdürlükleri ile trafik tescil müdürlüklerine müzekkere yazılarak el koyma kararının aynı ara kararda icrasına da hükmetti.

Heyet duruşmayı 14 Ekim’e erteledi.