Bakan Albayrak'a Panama davasından kötü haber

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın Panama Belgeleri haberi nedeniyle BirGün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı’ya açtığı davada mahkeme Varlı'nın beraatine kadar verdi.

Bakan Albayrak'a Panama davasından kötü haber
A+ A-

Panama Belgeleri haberleri nedeniyle Bakan Berat Albayrak’ın şikâyetçi olduğu BirGün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı’ya verilen 7 bin 100 TL’lik para cezası bozuldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, ‘hakaret’ suçunun unsurlarının oluşmadığını bildirdi, Varlı’nın beraatına hükmetti.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Varlı’nın 11 Mayıs 2016’da Birgün gazetesinde yer alan“Panama’dan Eksik Kalmadılar” ve “Bilal’i Yurtdışında Okutan Da Var, Damadın Şirketi De” başlıklı haberlerinde ‘hakaret’ suçunu iddia ederek 7 bin 100 TL para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

HABER ALMA HAKKININ İHLALİ

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 25 Mart 2017’de verdiği hükmün, halkın haber alma hakkının ihlali anlamına geldiğine dikkat çeken BirGün gazetesi avukatları, kararı temyiz etti.

Gazete avukatları, Varlı’nın beraatını talep etti. Temyiz başvurusunu görüşen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, söz konusu haberlerde hakaret unsurunun oluşmadığına dikkat çekti ve İbrahim Varlı’nın beraat etmesine karar verdi.

Oybirliğiyle alınan 11 Aralık 2019 tarihli kararda, şu ifadelere yer verildi: “Sözler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay içtihatlarına göre, sert ve rahatsız edici olsa da hakaret suçunun yasal unsurları açısından aranan ‘kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek’ nitelikte görülmediğinden, sanığın, CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince beraatine dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur. Sanığın hakaret suçundan cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de sanığa yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca sanığın beraatine oybirliğiyle karar verildi.”

Albayrak’ın avukatlarının kararı temyiz ettiği öğrenildi.