Milyonlarca memur için emsal karar

Yargıtay’ın, 2004’te açılan davada yargı kararına uymayan yöneticileri tazminata mahkum etmesi, binlerce memurun önünü açtı.

Milyonlarca memur için emsal karar
A+ A-

Yargıtay’ın içtihat kararı, Giresun Eski İl Milli Eğitim Müdürü Halit Azizoğlu’nun, 2004 yılında Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’na uzman olarak atanmasına dayanıyor.

Atama kararının iptali için açılan davada mahkeme atamanın iptaline hükmetti. Ancak karar uygulanmadı. Azizoğlu, kararı uygulamayan dönemin Milli Eğitim Bakanı Çelik, Bakanlık Müsteşarı, Personel Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı hakkında Ankara 22’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 20 bin TL’lik tazminat davası açtı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na kadar giden davada kurul, 3’e karşı 44 oyçokluğuyla Azizoğlu’na tazminat ödenmesine karar verdi. Gerekçeli kararda, yargı kararlarını uygulamayan, kamu görevlilerinin hukuki sorumluluğunun bulunduğuna dikkat çekildi.

Yargıtay içtihadına göre, yargı kararlarını uygulamayan bürokratlar para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Atanmayan 8 bin 400 okul müdürü, MEB’in dershane yasağı, akademiye alınmayan polis koleji öğrencileri ve Aksaray inşaatıyla ilgili yargı kararlarını uygulamayan bakan, müsteşar ve genel müdürler benzer cezayla karşı karşıya kalacak.

MÜDÜRLER İADE EDİLMEDİ

Danıştay İdari Dava Daire Kurulu, görevden alınan 8 bin 400 okul müdürününgöreve iadesine karar verdi. Okul müdürlerinin görevden alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetmeliğinin yürütmesini geçtiğimiz haziran ayında durduran Danıştay kararı uygulanmadı. MEB, İstanbul Valiliği’ne ‘kararı uygulamayın’ yazısı gönderdi.

1 Eylül 2015 itibariyle dershaneleri kapatan yasa Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen MEB, AYM kararını adeta yok saydı.

Milli  Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı imzasıyla dershanelerin yasak olduğunu belirten genelge yayınlandı. Ancak Danıştay kanunda olmayan yasağın genelgeyle getirilmesini hukuka aykırı bularak yürütmesini durdurdu.

KOLEJE DE AYNI KARAR

Polis Koleji öğrencilerinin doğrudan Polis Akademisi’ne geçişini engelleyen yönetmelik değişikliğinin yürütmesini Danıştay 8. Dairesi durdurdu. İçişleri Bakanlığı ile Polis Akademisi yetkilileri Danıştay’ın kararını uygulamadı. Danıştay kararına rağmen 316 kolej öğrencisinden 236’sının akademiye geçişine izin verilmedi. 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının ardından görev yerleri değiştirilen emniyet müdürlerinin açtığı davalarda verilen göreve iade kararları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmadı.

16/9 TIRAŞLANMADI

İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin, Zeytinburnu’nda yapılan 16/9 kulelerininİstanbul’un tarihi silüetini bozduğu gerekçesiyle tıraşlanması kararı uygulanmadı.

A.O.Ç DE UYGULANMADI

Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin, Aksaray’ın üzerine yapıldığı Atatürk Orman Çiftliği arazisinin sit alanı olduğuna hükmedip inşaatın durdurulması için verdiği yürütmeyi durdurma kararı uygulanmadı. Danıştay ile Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin AOÇ arazisinde sarayı da kapsayan yapılaşmanın önünü açan imar planı ile Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararları da uygulanmayan kararlar arasında.
3. köprünün bağlantı yolları 8. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ancak iptal kararı uygulanmadı.

TAZMİNATA MAHKUM EDİLECEKLER

Eğitim- Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca: "Göreve iadeleri açılan davalarla yapıldı ama uygulayan olmadı. Yargıtay'ın verdiği karar emsal teşkil eder. Göreve iade edilmeyenler tekrar yargı yoluna gidecekler. Bu kararı göz önüne alsınlar ve yaptıkları hukuksuzluktan vazgeçsinler. Göreve göndermenin gerekçesi olarak değerlendirsinler. Yoksa diğerleri de aynı tazminata mahkum edilebilir."

DAVALAR AÇILACAK

PAK Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Kayışkıran: "Bakanlığın hukuksuzlukları diz boyu. 8 binden fazla yönetici hukuk bekliyor. Yargıtay'ın verdiği kararı emsal gösterip davalar açılacaktır. Yöneticiler artık kanunsuzluklarına son versinler."

KARAR UYGULANMADI

Türk Eği­tim- Sen Ge­nel Baş­ka­nı İs­ma­il Kon­cuk: "Bakanlık yet­ki­li­le­ri ken­di­le­ri­ne taz­mi­nat açı­la­bi­le­ce­ği­ni an­la­sın­lar ve yan­lış­tan dön­sün­ler.”