Personel servis yönetmeliğinde değişiklik yürürlüğe girdi

Personel servis yönetmeliğinde değişiklik yürürlüğe girdi
Güncelleme:

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yürürlüğe girdi.

"Personel servis hizmeti ihdas ve işletme için izin" başlığıyla düzenlenen 9. maddeye göre, kamu kurum ve kuruluşları, kiralama yoluyla veya kendi taşıtlarıyla personel servis hizmetini ihdas ve işletebilmeleri için bağlı bulundukları bakanlıktan izin alacak.

Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgeler aranmaksızın kamu kurum ve kuruluşları, bağlı oldukları bakanlığın izniyle personeli için servis taşımacılığı hizmeti sunabilecek.

Gerekli belgelerin tamamlanması halinde Türk Silahlı Kuvvetleri için Milli Savunma Bakanı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı personeli için de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı tarafından personel servis hizmet izni verilecek.

ÇALIŞANLARDA ARANACAK KRİTER GÜNCELLENDİ
Yönetmelik değişikliğine göre 14. maddede yer alan taşıma işlerinde çalışanlarda aranan kriterler de güncellendi.

Böylece personel servis araçlarını kullanan sürücü ve yardımcıları için affa uğramış olsa bile devletin güvenliği ve anayasal düzene karşı suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama şartı getirildi.


Ayrıca yönetmeliğe eklenen geçici madde ile Kovid-19 salgını nedeniyle personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar için 19 yaşından küçük olma zorunluluğu, 31 Aralık 2022 tarihine kadar 21 yaşına çıkarıldı.