Araç sahipleri dikkat! Sigorta kapsamı değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Sigorta kapsamı değişiyor
Güncelleme:

Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edilen İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklikler içeren yasa teklifiyle, trafik kazalarına ilişkin tazminat hesaplama yöntemleri de güncelleniyor.

Araba sahibi olan herkesi yakından ilgilendiren düzenleme Meclis'te kabul edildi. Değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak. Ayrıca Terör eylemlerinde kullanılan araçlar ile bu araçların bu eylemlerde kullanılacağını bilerek binen kişilerin uğradıkları zararlar ise sigorta kapsamı dışında tutulacak.
 
Getirilen yeni formüle göre, kişilerin hayatta kalma olasılığı ile beklenen ömür süreleri de dikkate alınacak. Komisyonun öneceki günkü toplantısında önergeyle teklife eklenen değişikliğe göre, değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak. Destekten yoksun kalma, sürekli sakatlık tazminatlarında ise ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı esas alınacak. Terör eylemlerinde kullanılan araçlar ile bu araçların bu eylemlerde kullanılacağını bilerek binen kişilerin uğradıkları zararlar ise sigorta kapsamı dışında tutulacak.

Önergenin gerekçesinde de yeni formüle ilişkin, “Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel maddi kayıpların hesaplama tarihi itibarıyla peşin ödenmesi sebebiyle, tazminat hesaplamalarında zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında belirtilen iskonto oranının kullanılması esası getirilmesi ve kişilerin hayatta kalma olasılığı ile beklenen ömür sürelerinin dikkate alındığı hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun bir biçimde tazminat hesabı yapılması hedeflenmektedir” denildi.
 
CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, “Daha az yaşıyor vatandaşlarımız diye daha az sigortadan tazminat alsınlar mı diyeceğiz?” derken, Komisyon Başkanı AK Partili Yılmaz Tunç, “Yaşam süresi de son 20 yılda 10 yıl uzadı yani bir de bunu da kabul etmek lazım” dedi. Muhalefet, düzenlemenin daha önce Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemeyle benzer olduğunu da savundu.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf Karasu komisyondaki bilgilendirmesinde, yüzde 2’lik iskonto oranının sigortalının aleyhine olacağını savunarak, “Çünkü zaten şu anda sigorta şirketlerinin istediği, genel şartlara koyduğu TRH-2010 1,8. Dolayısıyla, sigortalılar bu kanuna genel şartlar uyduğunda daha az tazminat alabilecek” dedi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Türker Gürsoy ise iskonto oranının bilimsel yöntemlere göre hesaplandığını, keyfi olmadığını belirterek, “Buradan ‘Sigortalıların aleyhine bir düzenleme yapılıyor’ anlamının çıkarılması doğru olmayacaktır” dedi.
 
Karasu, değer kaybı hesaplamalarına ilişkin bilgi verirken de, aracın kilometresinin 165 binden daha yüksek olması halinde değer kaybının sıfır çıktığını savunarak, “Çok değerli, 1 milyon, 2 milyon TL bir araç, hasarı 300 bin TL olsun, kilometresi 165 binse değer kaybı sıfır çıkıyor” dedi. Gürsoy, Karasu’nun değer kaybı hesaplamasına ilişkin sözlerine karşılık da, “Eski formülünde öyleydi, son yapılan düzenlemeyle şu an kilometresi ne olursa olsun araçların değer kaybı hesaplanabiliyor” diye konuştu.

Hürriyet