Araç sahiplerine müjde! O cezalarının takibi sonlandırılacak

Araç sahiplerine müjde! O cezalarının takibi sonlandırılacak

Vergi daireleri tarafından, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki geçiş ihlallerine ilişkin idari para cezaları için takip işlemleri yapılmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun'a ilişkin açıklamalara yer verildi.
Buna göre, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçilmesi nedeniyle idari para cezası verilmeyecek, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilecek ve bu kişilerden tahsil edilen idari para cezası tutarları iade edilecek.

Vergi dairelerince, takip için ilgili vergi dairesine bildirilmiş idari para cezalarından tahsil edilmemiş olanlar herhangi bir başvuru beklenilmeksizin terkin edilecek ve takip işlemleri sonlandırılacak. İdari para cezalarıyla ilgili olarak vergi dairesinin taraf olduğu dava bulunması halinde, "mahkemece karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilebilmesi için" ilgili mahkemeye bildirimde bulunulacak.

Ödemelerin iadesi

İdari para cezalarından yapılan ödemelerin iadesi yöntemi de tebliğle belirlendi. Ödemenin, vergi dairesine veya vergi dairesi adına banka/Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ'ye (PTT) yapılmış olması halinde, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine gönderilmek üzere başvurulacak.

Ödemenin, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan sanal POS üzerinden veya genel müdürlük adına açılmış posta çeki hesabına yapılmış olması durumunda Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine gönderilmek üzere başvuruda bulunulacak.

Başvurular, dilekçe ile herhangi bir vergi dairesine 28 Şubat'a kadar yapılacak.

Başvuruyu alan vergi dairelerince dilekçeler, iadeyi yapacak vergi dairesine aynı gün elektronik ortamda iletilecek. Vergi dairelerince iade işlemleri, 29 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Vergi daireleri-Karayolları Genel Müdürlüğü hesaplarına yapılmış ödemeler dışında muhasebe birimlerine ödeme yapılmış olması halinde ödemenin yapıldığı muhasebe birimine bu bir dilekçe ile 28 Şubat'a kadar başvurulması gerekecek.

Öte yandan, Bakanlıkça 2019 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi de yayımlandı. Tarifeler bugünden itibaren geçerli olacak.