için kaldı

Yargıtay'dan emsal karar: ''Bu işlem aracın değerini düşürür''

Yargıtay'dan emsal karar: ''Bu işlem aracın değerini düşürür''
Güncelleme:

Yargıtay araç sahiplerini ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Kararda, ''Araçta yapılan motor değişikliğinin değer artışına değil değer kaybına neden olacağı kuşkusuzdur'' denildi.

Davacı durumdaki bir turizm ve nakliye şirketi şirkete ait aracın 55 bin kilometre bakımının yapılması için anlaşmalı olduğu servise bıraktı.

Şirket aracı teslim aldıktan sonra aracın motorunun bakım zamanı yapılan bir hatadan dolayı kullanılamaz hale geldiğini iddia ederek servis hakkında şikayette bulundu.

Servis 2011 yılında araca yeni bir motor temin ederek davacı şirkete teslim etmek istese de, aracın sahibi şirket aracın yeni motor şase numarası ruhsata işlenmediğinden, trafiğe çıkamayacak durumda olduğunu ve kiraya verilip kullanılamayacağını belirterek kabul etmedi ve servise avukatı aracılığıyla ihtarname gönderip aracın yeni bir araçla değiştirilip teslim edilmesini istedi.

 SERVİS CEVAP VERMEYİNCE...
İhtarnamenin tebliğ edilmesine rağmen servis cevap vermeyince, dava açan şirket "rutin bakım için hatasız olarak servise teslim edilen aracın başka bir motor takılması ile ayıplı hale gelip değer kaybettiğini, aracın değer kaybetmesinin yanı sıra kiraya verilememesinden dolayı da zarar oluştuğunu belirterek yargılama sırasında, araç fatura bedeli için 135 bin 834,07 TL, günlük 500 TL'den 45 günlük araç kiralama bedeline karşılık 22 bin 500 TL ve bin TL manevi tazminat olmak üzere toplam 159 bin 334,07 TL talep etti.

Davalı servisin vekili avukat cevap dilekçesinde, "Davacının araçtan yararlanamaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, aksine motoru, turbosu ve triger seti tamamen yenilenen aracın değer kazandığını, dava konusu aracın davacının sunduğu kira sözleşmesinde belirtilen araçla aynı olmadığını ve davacının hiçbir zararının bulunmadığını" belirterek davanın reddini savundu.

MAHKEMEDEN KARAR
Asliye Ticaret Mahkemesi, "Bilirkişi heyetinden alınan raporlara göre dava konusu araca sıfır kilometre yeni bir motor takıldığı, aracın iki yıl boyunca kullanılan motorunun davalı tarafından değiştirilmesinin herhangi bir değer kaybına neden olmayacağı gerekçesiyle aracın onarımı sırasında oluştuğu ileri sürülen arıza nedeniyle 135 bin 834,07 TL araç bedeli talebinin ve davalı şirketin iyi niyetle aracın motorunu masrafı kendisine ait olmak üzere bütünüyle değiştirmesi nedeniyle gerekçeleri oluşmayan manevî tazminat isteminin reddine, aracın servise bırakıldığı tarihi ile teslim alınması için gönderilen ihtarnamenin tebliğ tarihi arasında on yedi gün olduğu, aracın teslim edildiği gün düşüldüğünde hatalı onarım nedeniyle aracın davalı şirkette kaldığı 16 gün için 8 bin TL kira geliri kaybı oluştuğu gerekçesiyle de davanın kısmen kabulü ile, 8 bin TL maddi tazminatın işleyecek ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin istemin reddine" karar verdi.

Mahkemenin kararına karşı süresi içinde taraf vekilleri temyiz isteminde bulundu.

İHA