Zorunlu trafik sigorasında tarife resmen değişti

Zorunlu trafik sigorasında tarife resmen değişti
Güncelleme:

Zorunlu trafik sigortasında kaza yapmayan sürücülerdeki indirim oranı yüzde 45 olacak.

Trafiğe ilk kez çıkacak araçların zorunlu trafik sigortası azami prim tutarları mayıstan itibaren aylık yüzde 1 artırılacak. Hazine Müsteşarlığı, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak bu oranı yüzde 50’sine kadar azaltmaya veya artırmaya yetkili olacak.

Hazine Müsteşarlığının "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali  Sorumluluk sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 12 Nisan 2017'den geçerli olmak üzere, ilgili branşta  ruhsat sahibi sigorta şirketleri tarafından her bir araç türü bazında trafiğe ilk çıkacak 4. basamaktaki araçlardan (baz alınan tavan fiyat) otomobilde 807 lirayı geçemeyecek. Azami prim kamyonette bin 55 lira, motosiklette 329 lira, traktörde  165 lira, minibüste (sürücü dahil 10-17 koltuk) bin 418 lira olacak. Kamyonda 2  bin 258 lira olarak belirlenen azami prim tutarı, otobüste (sürücü dahil 18-30  koltuk) 2 bin 21 lirayı, takside 2 bin 89 lirayı, sürücü dahil 31 ve üstü koltuğu  olan otobüslerde 5 bin 7 lirayı aşamayacak.

Söz konusu azami prim tutarları, mayıstan itibaren aylık yüzde 1 (bir  önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak artırılacak. Müsteşarlık,  hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak bu  oranı yüzde 50’sine kadar azaltmaya veya artırmaya yetkili olacak.

Diğer basamaklar için belirlenecek prim tutarları, 4. basamak prim  tutarlarına uygulanacak hasarsızlık sebebiyle prim indirimi ve hasar sebebiyle  prim artırım oranlarının ardından elde edilen tutarları aşamayacak.

HASARSIZLIK İNDİRİM YÜZDE 45

Hasarsızlık sebebiyle prim artırım oranları da sürücünün kaza yapma  durumuna yani hangi basamakta olduğuna göre değişecek. Buna göre kaza yapmayan  sürücülerdeki (basamak 7) indirim oranı yüzde 45 olacak. Son bir yılda en az 3  kaza yapanların prim artırım oranı (basamak 1) ise yüzde 150 olacak.

ARACIN PLAKA İLİ ESAS ALINABİLECEK

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, il bazında uygulanacak indirim ve  artırım oranlarına ilişkin sistemsel kontrolleri gerçekleştirecek. Sigorta  şirketleri tarafından il bazında belirlenen primler, hesaplanan primler  üzerinden, il bazında uygulanacak oranların uygulanması sonucu elde edilecek  tutarları aşamayacak. Şirketlerin tercihine göre aracın plaka ili ya da işletenin  ikametgah ili esas alınabilecek. Baz fiyat için il grubu İzmir, Yalova, Erzurum  ve Kayseri olarak belirlendi. Bu bazın üzerine Kocaeli, Ankara ve Bursa'da yüzde  3, İstanbul'da ise yüzde 6 zamlı prim uygulanacak. Diğer iller ise yüzde 1’den  5’e kadar çıkan indirimlerle 5 gruba ayrılacak.

ARACI KOMİSYONU YÜZDE 10'DAN AZ OLAMAYACAK

Sigorta şirketleri tarafından uygulanacak aracı komisyonu oranı yüzde  10'dan az olamayacak. Söz konusu oran, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,  Trafik Hizmetlerini Geliştirme Hesabı ve Güvence Hesabı sigortalı katılım payı  hariç, Sosyal Güvenlik Kurumu payı dahil prim tutarı üzerinden hesaplanacak.

İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için prim artırımı ve  indirimi içermeyen 4'üncü basamak uygulanacak.

Sigorta sözleşme süresi içinde işleten için herhangi bir tazminat  ödemesi yapılmaması durumunda, müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim  indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenecek.

Sigorta süresi içinde meydana gelen her maddi tazminat ödemesi için  müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim artırımı oranı bir alt basamağa  göre, her sakatlanma veya destekten yoksun kalma tazminat ödemesi için prim  artırımı oranı iki alt basamağa göre belirlenecek.

Yönetmelik 12 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.   

AA