Çocuklarda ateşe dikkat

Ateşli havalenin genellikle ateşli hastalıkların ilk üç gününde görüldüğünü söyleyen Çocuk Nörolojisi Uzmanı Doç. Dr. Ebru Kolsal, ebeveynlere önerilerde bulundu.

Çocuklarda ateşe dikkat
A+ A-

Çevrenizde mutlaka ateşli havale geçirdiğini duyduğunuz birileri olmuştur. Ateşli havale çocukluk çağının sık görülen hastalıkları arasındadır. Özellikle 6 yaş altındaki çocuklar bu problem için risk grubunu oluşturmaktadır.

Ateşli havale, çocuklarda ateşli durumlarda yaşanan bilinç kaybı ile beraber ortaya çıkan nöbet durumudur. İnsanlarda %75 oranında sadece bir kere olur. Tekrar eden durumlarda ya da bazı riskli çocuklarda koruyucu önlemler alınması, tekrarlamasını önlemek açısında önemlidir.

Ailede ateşli havale geçirmiş ebeveyn ya da kardeşlerin olması havale geçirme riskini artırmaktadır. Çok uzun süren nöbetlerin ya da tekrar eden ateşli havalelerin ilerleyen yaşlarda epilepsi hastalığı gelişimine sebep olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Bu nedenle ateşli dönemlerde mutlaka doktora giderek enfeksiyonun kontrolü için gerekli tedavilerin yapılması ve ateş kontrolünün uygun şekilde sağlanması gerekir.

Ateşli havale genellikle ateşli hastalıkların ilk üç gününde görülür. Buna ek olarak hastalığın ilk gününde ve ateşin hızlı yükselme aşamasında daha sık rastlanır. Ateş ölçümü en güvenilir şekilde koltuk altından ölçülerek yapılır. Makattan ya da ağızdan ateş ölçümlerinde vücut ısısının 0.5 derece fazla ölçüldüğü unutulmamalıdır. Koltukaltı ateş ölçümünde 37.5 derece ve üstü ateşli olarak kabul edilir.

Ateşli durumlarda ateşin kontrol altına alınması çok önemlidir. Bu noktada doktorunuzun önerdiği ve çocuğunuzun yaşına uygun ateş düşürücüleri kullanmanız gerekir. Ayrıca ateşli durumlarda çocuğa ılık duş aldırmak ve üzerindeki kıyafetleri inceltmek de ateşi düşürmek için uygun bir yöntemdir.

Eğer bütün bu önlemlere rağmen çocuğunuz nöbet geçirecek olursa nöbet anında sakin olmak birinci önceliğiniz olmalıdır. Nöbet anında çocuğu yan çevirerek ağzında birikmiş olan tükrük ya da sekresyonların yana akması sağlanmalı, başının altına yastık konarak başını çarpması engellenmeli ve nöbetin bitmesi beklenmelidir. Beş dakikadan uzun süren nöbetlerde mutlaka acil servise başvurulması gerekmektedir.

Sonuç olarak ateşli havale aslında çok sık rastladığımız bir hastalık grubu olsa da belirli durumlarda tedavi edilmesi ve tekrarının engellenmesi gerekmektedir.