Böbreklerin 4 mevsim suya ihtiyacı var !

Prof. Dr. Bülent Oktay, suyun önemi hakkında önemli bilgiler verdi.

Böbreklerin 4 mevsim suya ihtiyacı var !
A+ A-

Vücudumuz dakikanın yüzde 92’si, kemiklerin yüzde 22’si, beynin ve kasların yüzde 75’i sudan oluşuyor. Hücrelerin yaşamsal faaliyetleri, vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesi vücudun su dengesinin korunması ile mümkün. Hayatımızın en büyük ihtiyaçlarından olan su, böbreklerimiz için de çok önemli ve hayati bir değere sahip. Böbrek hastalıklarının yaşanmaması için sıvı tüketimine özellikle de su içmeye çok dikkat etmek gerekiyor. Böbreklerin normal şekilde çalışabilmesi için günde en az 2,5 litre su içilmesi gerekiyor.Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Merkezi Böbrek Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Oktay, böbrek sağlığının korunmasında suyun önemi hakkında önemli bilgiler verdi.

İnsan vücudunun su içeriği;yaş, cinsiyet, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve fiziksel aktiviteye göre değişiyor.Çocukların vücudundaki su oranı yüzde 70 iken, yenidoğan bebeklerde bu oran yüzde 90’a kadar yükseliyor. Yaş ilerledikçe suyun yerini yağ dokusu almaya başlıyor. Dolayısıylayaşilerledikçesuyudahaçoktüketmekgerekiyor.Yetişkinlerde yüzde 60 olan bu oran yaşlılarda yüzde 50’ye kadar iniyor. Yaşlılarda tüketilmesi gereken sıvı miktarı değişmez.

Vücutta biriken toksinleri atmak, vücudun ısı dengesini sağlamak için günde toplamda yaklaşık 2 buçuk litre su kaybediliyor. Böbrekler, vücuttaki toksik atıkları süzebilmek için suyun yardımına gereksinim duyuyor. Bu nedenle ne kadar çok su içilirse böbrekler de görevini daha iyi yerine getirebiliyor. Vücutta fazla su varlığında böbrekler optimal çalışıyorvefazlasuilebirliktezararlımaddeleriatıyor.Bedeninsualımıazaldığındaveyayokluğunda, vücut suyu tutuyor ve idrar oluşumu azalıyor. Bu durumda böbreklerin çalışması ve işlevi de zayıflıyor.

Yaşlılarda risk daha fazla

Böbreklerinçalışmasınınazalmasıvücuttazararlıatıklarınbirikmesinenedenoluyor.Ayrıcabuatıklarınkendisi de böbreğe zarar verebilme yetisine sahip. Genç ve sağlıklı kişilerde, tekrar bol su içildiğinde böbrek çalışmas ınormale döndüğü görülüyor.Kişinin eğer daha önceden böbrek hastalığı, diyabet, hipertansiyon gibi bir hastalığı varsa, susuzkalmanınböbreğevereceğizarardaha büyük olabiliyor.Bu risk yaşlılarda çok daha yüksek görülüyor. Böyle bir durumda böbrek çalışmasınıdurdurabiliyorvebirdaha eskisi gibi verimli çalışmayabiliyor.

Su içmenin mevsimi olmaz

Su içmenin bir mevsimi olmadığını ve sadece yazın sıcaklarda değil kış aylarında da aynı oranda su içilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Bülent Oktay, “Su içmenin bir mevsimi yok çünkü vücudun su kaybı sadece yaz aylarında değil kış aylarında da meydana gelen bir süreç. Bu nedenle her mevsimbolsıvıtüketmek gerekiyor. Sıvı tüketiminin de önemli bir oranını doğrudan su ile karşılamak çok önemli” diyor.

Leyditurk.com