Seyahate çıkmadan önce dikkat !

Aşı yaptırmadan çıkacağınız seyahat sizi hasta edebilir.

Seyahate çıkmadan önce dikkat !
A+ A-

Dünyada ulusal ve uluslararası trafiğin artması ile birlikte seyahatle ilgili hastalıklar da giderek artan bir şekilde görülmekte ve günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmakta.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nermin Etiz seyahatler esnasında karşılaşabileceğiniz hastalıkları ve alabileceğiniz önlemleri anlatıyor.

Gerek iş gerekse tatil amacıyla yapılan seyahatler için alınacak basit önlemler ile seyahat hastalıklarını azaltmak hatta sıfırlamak mümkün olacaktır. Ülkelerde görülen enfeksiyonların yanı sıra, bu enfeksiyonları önlemeye yönelik hangi aşıların zorunlu, hangi aşıların genel ya da risk durumunda önerilen aşılar olduğu da Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmektedir.

Seyahate çıkmadan aşı yaptırmayı ihmal etmeyin

Enfeksiyon hastalıklardan korunmak için önerilen aşı ya da aşılar mutlaka seyahatten önce (seyahate çıkmadan en az birkaç ay önce) yapılması gerekmektedir. Çünkü aşılanmış kişilerde bağışıklık yanıtı genellikle 3-4 haftada ortaya çıkmakta, kişinin bağışık durumuna, aşıya ve aşının dozuna bağlı olarak bu süre değişmektedir.

Seyahatte görülebilecek hastalıklar için aşı listesi: 

• Hepatit A
• Hepatit B
• Polio, Difteri
• Tetanoz
• Tifo
• İnfluenza (grip)
• Pnömokok
• Kızamık - Kızamıkçık - Kabakulak
• Suçiçeği
• Kolera
• Kuduz
• Şarbon
• Veba
• Tüberküloz
• Meningokok
• Sarıhumma

Meningokoksik menenjit aşısı ve sarıhumma aşısı zorunlu aşılar olup, seyahate çıkmadan evvel (en az 10 gün önce) mutlaka yapılması ve belgelenmesi gerekmektedir.

HepatitA, Hepatit B, Polio, Difteri, Tetanoz ve tüberküloz aşıları ise herkese önerilmektedir. Diğer aşılar ise, gidilecek ülkedeki riske göre önerilen aşılardır.

Aşı ile birlikte hijyen kurallarına da dikkat edilmeli

Bilinmesi gerekir ki, seyahat sağlığı açısından enfeksiyon hastalıklarından korunmak için sadece aşılanma ve proflaktik ilaç kullanımı yeterli değildir. Aynı zamanda her zaman olduğu gibi genel sağlık kuralları ve kişisel hijyen kurallarına tam olarak uyulması da çok büyük önem arz etmektedir.

Sonuç olarak, seyahat eden kişilerin enfeksiyon hastalıkları yönünden sorunsuz seyahat edebilmeleri için gidilecek ülkeyle ilgili enfeksiyonlar hakkında bilgi almak ve önerilen/zorunlu aşıları yaptırmak için seyahate çıkmadan en az 4 - 6 hafta önce sağlık merkezlerine veya seyahat danışma merkezine başvurmaları gerekmektedir.