Meme kanseri hastalarına bu dava ile umut doğdu !

Meme kanseri hastalarına bu dava ile umut doğdu !
Güncelleme:

Doktorların önerdiği ilaçları Türkiye'de bulamayan hasta, devlere dava açtı ve kazandı..

A.K. meme kanserine yakalandı. Kanser karaciğerine de metastas yaptı. Doktorlarının önerdiği, Türkiye’de ruhsatlı olmayan ilaçları ise mahkeme kararıyla alabildi.

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre bir yıl kadar önce, A.K. adlı kadın hastaya meme kanseri tanısı kondu. Karaciğere de metastas yapan kanserin tedavisine yönelik ilaç kombinasyonunda ‘pertuzumab’ etken maddeli ilaç da vardı. Ancak 69 ülkede onaylı bu ilacın Türkiye’de henüz ruhsatı yoktu.

İLAÇ HASTAYA ÇOK İYİ GELDİ

A. K. ilacı tüm masrafları kendisi karşılayarak reçeteyle İsviçre’den ithal edip, gümrükten geçirerek temin etti. Ancak ilacın tek kutusu 3 bin 300 Euro’ydu. Ve 3 haftada bir kutu kullanıyordu. Tedavi hastaya çok iyi geldi ve uygulanan tedavi protokolünden 4 ay sonra yapılan tetkiklerde tümörün yok olduğu saptandı.

BEDELSİZ İLAÇ HAKKI

A.K.’nın tedavisini düzenleyen doktorlar, ilacı Türkiye Eczacıları Birliği aracılığıyla getirtebilmek için Şubat 2015’te Sağlık Bakanlığı’na yazılı olarak başvurdular. Ancak talep, reddedildi; mevcut, ruhsatlı tedavi seçenekleri önerildi. Bunun üzerine A.K. avukatı Sunay Akyıldız aracılığıyla, Ankara İdare Mahkemesi’nde iptal davası açarak, yürütmenin durdurulmasını talep etti. Mahkeme de 13.05.2015’te “dava konusu işlemin, kanser hastası olan davacının tedavisine yönelik olması sebebiyle, uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararlara sebep olacağı açıktır” diyerek yürütmeyi durdurma kararı verdi. A.K. ilacı bedelsiz almaya başladı.Bu süreçte ilaca 151 bin 409 Euro daha harcayan A.K.’nın bu paranın iadesi için açtığı dava ise sürüyor.

EMSAL KARAR

Avukat Sunay Akyıldız, kararlı ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: ”Meme kanseri hastaları için bu karar emsal teşkil edecek. Bu ilacı kullananların dava açarak ilaca erişimi ve ödediği ilaç paralarını talep hakları var. Yargı kararı ile sosyal devlet ve sağlık hakkı kavramları karşılık buldu. Hasta ve ilaca muhtaç meme kanseri hastalarına umut doğdu.”