için kaldı

Türkiye ''sağlık vadisi'' kuruyor

Türkiye ''sağlık vadisi'' kuruyor
Güncelleme:

Türkiye’nin Ar-Ge ve üretim kapasitesini geliştirmek üzere bir Sağlık Vadisi oluşturulacak. Bu kapsamda, ortalamanın üzerindeki tetkik ve tahlil işlemleri yapan sağlık kuruluşları için izlem sistemi kurulacak, çocuğa karşı istismarı önleyecek programlar geliştirilecek ve aşı karşıtlığına karşı 13-24 aylık bebekler tam aşılı hale getirilecek.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın '2019-2023 Stratejik Planı'nda Sağlık Vadisi oluşturulması da yer alıyor. 

Bakanlığın yeni stratejik planında özetle şunlar kaydedildi: “İlaç ve tıbbi teknolojiler alanında, ülkemizin Ar-Ge ve üretim kapasitesini geliştirmek üzere üniversiteler, araştırma merkezleri, laboratuvarlar, teknoloji firmaları, uygulama merkezleri, hekim ve mühendisler gibi sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı entegre bir sağlık ekosistemi olarak Sağlık Vadisi hayata geçirilecek. İlaç ve tıbbi cihaz sektörüne yönelik test, sertifikasyon ve ruhsatlandırma alanında uluslararası tanınırlığa sahip test ve analiz altyapısı geliştirilecek."

"Çocuğa yönelik ihmal, istismar ve şiddeti önleyecek program ve uygulamalar geliştirilecek, risk altındaki çocuklara ve ailelerine yönelik hizmetler ile psiko-sosyal destek programları yaygınlaştırılacak. Alzheimer-demans hastalığı ile mücadele sağlık, bakım, Ar-Ge gibi konunun tüm yönlerini içeren bir yaklaşımla yürütülecek. Aile hekimliği sevk zinciri uygulaması hayata geçirilecek. Gebelik sonrası takip süreci tasarlanacak, lohusaların hastaneden taburcu edildikten sonra aile hekimleri tarafından gerektiği şekilde takip edilmeleri sağlanacak. Yüksek aşılama hızları korunacak ve 13-24 aylık bebekler tam aşılı hale getirilecek."
 
 
 

Hürriyet