Herkes korkuyor, tiksiniyor o ise üretip, tanesini 30 TL'den satıyor!