Yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle yarıştı