Kadıköy Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi Meclis'te onaylandı

Kadıköy Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi Meclis'te onaylandı
Güncelleme:

Kadıköy Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi Belediye Meclisi’nde görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı başkanlığındaki meclis toplantısı, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katılımıyla 14 Ekim 2021, Perşembe günü gerçekleşti.  2022 yılı için performans esaslı bütçe tasarısı, maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada bütçe oy çokluğuyla meclisten geçti.

İlçede planlanan yatırım ve projeler ile müdürlük harcama kalemlerini içeren bütçe 2022 yılı için 1 milyar 50 milyon TL olarak belirlendi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı meclis gündemine ilişkin şunları söyledi:  

 “Anlat Kadıköy süreciyle ve Kadıköylülerin ihtiyaçlarından, beklentilerinden ve önerilerinden hareketle oluşturduğumuz 2020-2024 Stratejik Planı’nı yaşadığımız olağanüstü koşulları dikkate alarak revize ettik ve 2022 mali yılına ait performans programımızı hazırladık. Belirtmek isterim ki bu güncellenmiş planı oluştururken, hem dışımızdaki koşulları yeniden değerlendirdik hem de Kadıköylülerin güncel beklenti ve önerilerini dikkate aldık. 2022-2024 Güncellenmiş Stratejik Plan taslağında sağlık, sosyal, toplumsal, ekonomik vb. konularda güncellemeler yapıldı. Söz konusu güncelleme toplam 69 adet performans göstergesini kapsamakta ve tüm bunlar, mevcut olan göstergelerdeki değişiklikler, iptal edilen göstergeler ve yeni eklenen göstergelerden oluşmaktadır. 2022 yılındaki gelirlerimizin %60’a yakınının vergi gelirlerinden oluşmasını bekliyoruz. Giderlerimizin ise sırasıyla personel giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ve sermaye giderlerinden oluşacağını öngörüyoruz. Harcamalarımızın stratejik alanlarımız arasındaki dağılımında ise Kurumsal Hizmetler, Planlı Kentleşme ve Ekoloji alanlarına ait harcamaların, bütçe içindeki payların büyük çoğunluğu oluşturduğunu görüyoruz. Tüm bu revizyonları yaparken Stratejik Plan’daki misyon, vizyon ve amaçlardan uzaklaşmamaya özen gösterdik. İstedik ki her ne kadar pandemi yaşıyor olsak da taahhüt ettiğimiz hizmet ve yatırımları koşullar izin verdiği oranda yapalım. Koşulların izin vermediği her faaliyet için de alternatifler geliştirmeye, farklı yollar denemeye ve o alandaki ihtiyacı karşılamaya çalıştık. Bu anlamıyla, kurumsal kapasitemizi etkin bir şekilde kullanarak ve yeniden organize ederek koşullara adapte olduk.”

Kadıköy stratejik planı Kadıköylülerin katılımıyla belirlendi. Belediyelerin yol haritası olarak tanımlanan stratejik plan hazırlıkları için Anlat Kadıköy projesini geliştiren Kadıköy Belediyesi, ilçede bulunan mahalle sakinleri ve esnafların katılımıyla toplantılar yaparak ve Anlat Kadıköy dijital platformu üzerinden Kadıköylülerin ilçeye dair taleplerini, görüş ve önerilerini alarak stratejik planını oluşturdu.