Ankara'da bugün seçim olsa...

Gezici Araştırma Şirketi seçim sonuçları ile ilgili tartışmaların halen sürdüğü Ankara ile ilgili 'Bugün seçim olsa?' anketi yaptı.

Ankara'da bugün seçim olsa...

Gezici Araştırma Şirketi seçim sonuçları ile ilgili tartışmaların halen sürdüğü Ankara ile ilgili 'Bugün seçim olsa?' anketi yaptı. Seçmenin ilginç bir şekilde CHP'ye ve Mansur Yavaş'a döndüğü seçim sonuçları ilginç bir tablo yarattı.

1/ 6
Ankara'da bugün seçim olsa...

Araştırma; 5 – 6 Nisan 2014 Tarihlerinde Ankara ili sınırları içerisindeki 25 İlçede eş zamanlı olarak, 18 yaş ve üstü nüfusu temsil eden toplam 6.436 denekle yüz yüze görüşme metoduyla yapıldı. Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı – tabakalı – tesadüfi yöntem, görüşülecek deneklerin belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.

2/ 6
Ankara'da bugün seçim olsa...

Araştırma sonuçları gerek sahada gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın hata payı güven sınırları içerisinde ± 1,6’dır.

3/ 6
Ankara'da bugün seçim olsa...

4/ 6