Battal Gazi Destanı

Battal Gazi hakkında bilmedikleriniz

Battal Gazi Destanı

Battal Gazi Anadolu'da Bizanslılar'a karşı savaşmış, ve tarihte önemli bir yer edinmiş isimdir. Battal Gazi'nin dünyaya geleceği Hangi peygambere haber verilmişti. Bilinmeyen bu efsaneyi sizler için derledik.
M. S. 395 yılında Roma'nın ikiye bölünmesiyle, Frigya, Bizans toprakları bölümünde kalmıştır. Eskişehir ve çevresindeki şehirler, bu dönemde eski önemlerini yitirmişlerdir....

1/ 24
Battal Gazi Destanı

Sadece Pressinus ticaret yolu üzerinde bulunan Dorlion Kaplıcaları varlıklarını sürdürebilmiştir. Bizans topraklarını istila eden Arap orduları , Eskişehir yakınlarına kadar gelmişlerdir. 708 yılında Abbas Bin Velid ve 778 yılında Masan Bin Kataba burayı işgal etmiştir.

2/ 24
Battal Gazi Destanı

7. yy.'ın sonundan, 10. yy.'ın sonuna dek 300 yıl süren Bizans-Arap Savaşları bazı efsane ve destanların doğmasına neden olmuştur. Bunlardan en önemlisi Seyit Battal Gazi Destanı'dır.

3/ 24
Battal Gazi Destanı

Seyit Battal Gazi Destanı'nın Bizanslılarca uyarlanmış şekli "Digenis Akritas"destanıdır.

4/ 24