Dev Ergenekon anketi..

Halk Ergenekon'a nasıl bakıyor ? İşte en kapsamlı "Ergenekon nedir?" anketi..

Dev Ergenekon anketi..

MetroPoll araştırma kuruluşu, şimdiye kadarki en kapsamlı Ergenekon anketini yaptı.. İşte o sorular ve halkın verdiği yanıtlar:

Ergenekon savcılarının ortaya koyduğu binlerce sayfalık iddianameye rağmen hala böyle bir örgütün var olup olmadığının tartışıldığı bir ortamda, halkın %62,5’i böyle bir örgütün varlığına inanırken, %27,2’lik bir kesim buna inanmamaktadır.

Beklendiği üzere; örgütün var olduğuna inanlar arasında en yüksek oranlarda SP’liler, DTP’liler ve AKP’liler ve en düşük oranda da CHP’liler gelmektedir.

1/ 15
Dev Ergenekon anketi..

Ergenekon Davası’nın açılmasıyla birlikte bazı üst rütbeli emekli komutanlar ile muvazzaf subayların tutuklanması ve yargılanması Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de dolaylı olarak tartışılmasına sebebiyet vermiştir. Bu dava ile TSK’ nın güven kaybedip kaybetmediği araştırıldığında, halkın ¼’ünün TSK’ ya olan güveninde bir azalma olduğu saptanmıştır. Buna karşılık halkın %21,1’i ise bu dava vesilesiyle TSK’ ya olan güveninin arttığını ifade etmiştir. Sırasıyla DTP, DP ve AKP’li seçmenlerde daha yüksek oranlarda güven azalması olduğu belirlenmiştir.

2/ 15
Dev Ergenekon anketi..

Araştırmamıza katılanların %43,3’ü bu davanın siyasi bir dava olduğunu düşünürken (Ağustos 2008 tarihli araştırmamızda bu oran %54,3’tür), %34,1’i bu davayı hukuki bir dava olarak görmektedir. %13,6’lık bir kesim ise bu davanın hem siyasi hem de hukuki bir dava olduğunu belirtmiştir. Beklendiği üzere CHP’li seçmenlerin büyük bir bölümü (%63,8) bu davayı siyasi bir dava olarak görmektedir.

3/ 15
Dev Ergenekon anketi..

Dava hakkında birinci dereceden bilgi veren ve halkta belirli bir kanaat oluşmasında en etkili kurum olan medyanın tavrı %34.4 oranında olumlu bulunmuştur (Ağustos 2008’de %31,3). Geçen 5 ay sürecinde medyanın tavrının algılanmasında dikkate değer bir değişim ve iyileşme söz konusu değildir..

4/ 15