Dünyanın en ilginç camileri

Dünyanın en ilginç camileri

Arnavutluk'un başkenti olan Tiran'ın merkezi için planlanan cami projesi burada ve dünyada yaşayan bütün müslümanları heyecanlandırdı.

1/ 56
Dünyanın en ilginç camileri

Arnavutluk toplumu, karma bir dini yapıya sahiptir; bunlar arasında: Müslümanlar, Bektaşiler, Ortodokslar, Katolikler yüzyıllardır bir arada yaşamaktadır.

2/ 56
Dünyanın en ilginç camileri

Tiran bu ortak yaşamın bir referans noktasını oluşturmaktadır.

3/ 56
Dünyanın en ilginç camileri

Yeni cami İslam kültürünün Tiran'daki merkezi haline dönüşecek, bir ibadet, bilgi ve kültür yeri olacaktır. Yeni Cami barış ve manevi açılardan bireyselliğin ve toplumsallığın bir yansıması olacaktır.

4/ 56