Hadislerdeki kıyamet alametleri !

"Kıyametten önce iki büyük hadise vardır..."

Hadislerdeki kıyamet alametleri !

"Talikan'a (Afganistan'a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir zaman Mehdi'sinin yardımcılarıdır.” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59) Hazreti Muhammet yüzyıllar önce Afganistan topraklarının işgal edileceğini ve bunun bir kıyamet alameti olduğunu yakınlarına söylemişti. 1979 yılındaki Rus-Afgan Savaşı ve Afganistan’ın işgali kıyametin bir habercisi olarak karşımıza çıktı.

1/ 47
Hadislerdeki kıyamet alametleri !

YORUMU: Dr.AHMET GÜZEL

Tarihi kronolji ,bilimsel düşünce çerçevesince Afganistanın Rus işgalini Hadisi şerifle tefsir etmek yanlıştır.Olayların arkasını,irdelemeden işte bu hadis de bahsedilen alamettir demek yanlıştır.Afganistan tarihin bir çok döneminde işgal edilmiştir daha büyük işgali ABD tarafından yaşarken 1979 rus işgalini hadiste bahsedilen işaret olarak algılamak yanlış olur.

2/ 47
Hadislerdeki kıyamet alametleri !

1979- DÖRDÜNCÜ SULH (ARAP-İSRAİL SAVAŞI)

“Sizinle insanlar (bir nüshada Rumlar deniyor) arasında dört sulh olacak, dördüncü sulh, Heraklius ehlinden bir adam vasıtası ile olur ve bu yedi sene devam eder..." (Kıyamet Alametleri, Osman Çataklı, 299/8) Haber verilen kıyamet alametlerinden biri de Arap-İsrail Savaşı.Bu alamete göre Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasında 4. kez bir barış anlaşması yapılacak, bu anlaşma 7 yıl sürecektir. İslam aleminden birçok kimsenin kanaati, hadiste geçen "4. Sulh"un, 1979'da ABD-İsrail ve Mısır arasında Amerika'da Camp David'de yapılan anlaşma olduğudur.

3/ 47
Hadislerdeki kıyamet alametleri !

YORUMU: MEHMET DEMİR

Müslümanlar ile rum,Bizans ve Avrupa arasında sayısız savaşlar ve barışlar olmuşken bu söz ile tahdit koymak yanlıştır. Bu hadisi şerifi İsrai Arap savaşları ve anlaşmaları ile ilgilendirmek yanlıştır. Zira aralarında sayısız savaş olagelmiştir

4/ 47