Hükümet düğmeye bastı ! Devletten büyük destek...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yenilikçi işletmelere destek vermeye devam ediyor.

Hükümet düğmeye bastı ! Devletten büyük destek...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yenilikçi fikirlerini ticarileştirmeyi hedefleyen işletmelere yaklaşık 1.6 milyar liralık paketle destek sağlıyor.

1/ 11
Hükümet düğmeye bastı ! Devletten büyük destek...

KOBİ’lere personel gideri için 150 bin lira, başlangıç sermayesi desteği için 20 bin lira, proje danışmanlık desteği için 25 bin lira, eğitim desteği için 10 bin lira, sınai ve fikri mülkiyet hakları desteği için 20 bin lira destek sağlanıyor.

2/ 11
Hükümet düğmeye bastı ! Devletten büyük destek...

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, “Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri” başlığı altında, fikrini ürüne dönüştürmek isteyenlere 750 bin lirası “Ar-Ge ve İnovasyon”, 818 bin lirası “Endüstriyel Uygulama” alanlarında olmak üzere, 1 milyon 568 bin lira destek veriliyor.

3/ 11
Hükümet düğmeye bastı ! Devletten büyük destek...

KOSGEB projelere hangi konuda ne kadar destek sağlayacak?

KOSGEB tarafından desteklenecek projelerin giderleri için teknopark içinde çalışan KOBİ’lere 30 bin lira, dışındakilere 24 bin lira kira desteği veriliyor.

4/ 11