Osmanlı'nın kayıp padişahları

Osmanlı'nın kayıp padişahları

Osmanlı'nın kayıp padişahları

Kaç Osmanlı padişahı vardır? Bu sorunun yanıtını ilkokul çocukları bile hiç duraksamadan verebilir: 36! Kurucu Osman Bey’den (1299-1324), sonuncu Vahideddin’e (1918-1922) kadar 36 padişah olduğunu herkes bilir.

1/ 13
Osmanlı'nın kayıp padişahları

TBMM’nin seçtiği, bir buçuk yıl sonra da yurtdışına gönderdiği Halife Abdülmecid (1922-1924) saltanat erki olmadığından padişahlar listesinin dışındadır.

2/ 13
Osmanlı'nın kayıp padişahları

Tüm bunların ötesinde, tarihçilerin varlıklarını karartmayı başardığı 2 Osmanlı padişahı daha vardır ki onlarla beraber toplam sayı 38’e ulaşır. Bunlar fetret ya da saltanat fasılası diye tanımlanan 1402-1413 arasındaki 11 yıllık evrede Edirne’de art arda padişahlık eden Emir Süleyman (1402-1410) ve kardeşi Musa’dır (1410- 1413).

3/ 13
Osmanlı'nın kayıp padişahları

Bu ikisinin saltanatını yok sayıp diğer kardeş, Musa’nın ardılı Çelebi Mehmed’i (1413-1421) meşru hükümdar gösterme konusunda Osmanlı tarihçileri ağız birliği etmiş gibidir.

4/ 13