Saddamın Sakladığı Savaş Uçakları

Saddam'ın Sakladığı Savaş Uçakları

Saddamın Sakladığı Savaş Uçakları

Saddam'ın sakladığı savaş uçakları çöle gömülmüş halde bulundu. (gazeteci.tv)

1/ 6
Saddamın Sakladığı Savaş Uçakları

Saddam'ın sakladığı savaş uçakları çöle gömülmüş halde bulundu. (gazeteci.tv)

2/ 6
Saddamın Sakladığı Savaş Uçakları

Saddam'ın sakladığı savaş uçakları çöle gömülmüş halde bulundu. (gazeteci.tv)

3/ 6
Saddamın Sakladığı Savaş Uçakları

Saddam'ın sakladığı savaş uçakları çöle gömülmüş halde bulundu. (gazeteci.tv)

4/ 6