Safir çilesi

Bu çocuklar karınlarını doyurmak için bütün gün toprakta safir taşı arıyorlar..

Safir çilesi

11-12 yaşlarında, bazen de 9 yaşında çocuklar, karın tokluğuna toprağın altını eşelemeye devam ediyor. İşte zengin ve ünlü kadınları parmaklarını, boyunlarını süsleyen safirlerin arkasında, Madagaskar'ın safir çocukları...

1/ 26
Safir çilesi

Madagaskar, Afrika'nın doğusunda, Hint Okyanusu'nda yer alan bir ada ülke. Aynı zamanda dünyanın 4'üncü büyük adası. İşte bu adanın İlakaka köyü ve etrafı büyük bir safir kaynağı. 1998'den önce İlakaka köyü neredeyse terk edilmiş bir yer gibiydi. Köyün nüfüsü 40 kişi civarındaydı.

2/ 26
Safir çilesi

Ama o yıl birileri köyün toprağının altında servet yattığını keşfetti. İlakaka şimdi, onbinlerin yaşadığı bir yer. İşte burada yaklaşık 19 bin çocuk en ilkel koşullarda yaşıyor ve çalıştırılıyor.

3/ 26
Safir çilesi

Ailelerin tek geçim kaynağı, toprağın altından çıkacak safir taşları... Bu yüzden çocuklar da çalışmak zorunda. Hatta onlar olmadan safirleri çıkarmak çok daha zor.

4/ 26