Seccadelerin üzerindeki gizli tehlike

Yabancı firmalar tarafından üretilen bazı namazlıkların üzerinde masonik simgeler olduğu ortaya çıktı...

Seccadelerin üzerindeki gizli tehlike

Yabancı firmalar tarafından üretilen bazı namazlıkların masum olmadığı ortaya çıktı. Bu seccadelere dikkatli bakıldığında ortaya inanılmaz bir sonuç çıkıyor.

1/ 10
Seccadelerin üzerindeki gizli tehlike

Seccadeye iyice bakıldığında bir papaz görüntüsü ortaya çıkıyor.

2/ 10
Seccadelerin üzerindeki gizli tehlike

Bu seccadedeki domuz figürü çok net bir biçimde görülmekte.

3/ 10
Seccadelerin üzerindeki gizli tehlike

Bu seccadede bulunan caminin kapısında Hristiyanların simgesi olan haç gözüküyor.

4/ 10