Sınır dışındaki tek Türk toprağı: Caber Kalesi

Sınır dışındaki tek Türk toprağı: Caber Kalesi

Sınır dışındaki tek Türk toprağı: Caber Kalesi

Caber Kalesi, Türkiye'nin Türkiye sınırları dışında sahip olduğu tek kara parçasıdır. Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat nehrinin sol kıyısında kalan bu kalede 1921 yılından beri Türk bayrağı dalgalanmaktadır. 

1/ 24
Sınır dışındaki tek Türk toprağı: Caber Kalesi

İslamiyet'ten önceki devirde ve İslamiyet'in başlangıcı sırasında "Davsara" olarak bilinen yer Müslüman coğrafya âlimleri tarafından "Davsen" olarak adlandırılmıştır. 

2/ 24
Sınır dışındaki tek Türk toprağı: Caber Kalesi

Hicri 5. asırda Benî Kuşeyrli Ca'ber tarafından zaptedildiği için, bu isimle şöhret bulmuştur. 

3/ 24
Sınır dışındaki tek Türk toprağı: Caber Kalesi

Bu kale, 1087'de Sultan Celâleddîn Melikşah tarafından zapt edilmiş ve Halep'teki Ukaylilerin sonuncusu Sâlim'e verilmiştir. 

4/ 24