Sır dolu çuvallar

Kayseri tarihine ışık tutacak belgelerin bulunduğu 350-400 belge dolu çuval incelenmeye başlandı.

Sır dolu çuvallar

Kayseri tarihinin 100-150 yılına ışık tutacak belgelerin bulunduğu 350-400 çuval belge, Erciyes Üniversitesi Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi tarafından incelenmeye başlandı.

1/ 6
Sır dolu çuvallar

2/ 6
Sır dolu çuvallar

3/ 6
Sır dolu çuvallar

4/ 6