SONAR'dan Cumhurbaşkanlığı anketi

SONAR'dan Cumhurbaşkanlığı anketi

SONAR'dan Cumhurbaşkanlığı anketi

SONAR Araştırma Şirketi, “Cumhurbaşkanlığı Seçimi Haziran Araştırma Sonuçları”nı açıkladı.

1/ 13
SONAR'dan Cumhurbaşkanlığı anketi

Bu raporda, söz konusu çalışmadan alınan çeşitli Cumhurbaşkanı seçimi araştırma sonuçları bulunmaktadır.

Bu raporun ana amacı, 10 Ağustos’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili partilerin genel oy potansiyellerini, hangi adayla ne tür sonuçları çıkarabileceğini ve konuyla ilgili genel bulguları saptamaktır.

/ARAŞTIRMANIN TEKNİK YAPISI

Araştırma, kantitatif araştırma tekniklerinden 'yüz yüze anket yöntemi' kullanılarak uygulanmıştır.

Çalışma, farklı sosyo–ekonomik ve sosyo–demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet ve İl/ilçe/belde kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş 2.850 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Saha çalışmasından dönen anketlerin kontrolü yapıldıktan sonra, döküm ve kodlama işlemleri tamamlanmış, anketler bilgisayar analizine tabi tutulmuştur. Bilgisayar analizinden sonra elde edilen veriler tablolaştırılmış ve tabloların yorumunu içeren nihai bir rapor hazırlanmıştır. Araştırma; Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre (NUTS 2), 26 Alt Bölgede (AB) gerçekleştirilmiştir.

İstanbul AB, Tekirdağ AB, Balıkesir AB, İzmir AB, Aydın AB, Manisa AB, Bursa AB, Kocaeli AB, Ankara AB, Konya AB, Antalya AB, Adana AB, Hatay AB, Kırıkkale AB, Kayseri AB, Zonguldak AB, Kastamonu AB, Samsun AB, Trabzon AB, Erzurum AB, Ağrı AB, Malatya AB, Van AB, Gaziantep AB, Şanlıurfa AB, Mardin AB. 26 il ve 30 köyde gerçekleştirilen anketlerin, %20’si kır özelliği taşıyan ilçe ve köy merkezlerinde yapılmıştır.

2/ 13
SONAR'dan Cumhurbaşkanlığı anketi

3/ 13
SONAR'dan Cumhurbaşkanlığı anketi

4/ 13