Türkiyede en çok ziyaret edilen türbe

Türkiyede en çok ziyaret edilen türbe

Türbeler Çeşmeler ve Taşınır Taşınmaz Mallar Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği (Türçek), İstanbul'daki türbelerin profilini çıkardı.

1/ 18
Türkiyede en çok ziyaret edilen türbe

Bin 200 ziyaretçi ile yüz yüze yapılan anket sonucuna göre ziyaretçilerin yüzde 30'unu üniversite, yüzde 37'sini ise ortaokul ve lise mezunları oluşturuyor. Ziyaretçilerin yüzde 98'i dua etmek için geldiğini ifade ederken, türbede mum yakanların oranı ise sadece binde 6 olarak belirlendi.

2/ 18
Türkiyede en çok ziyaret edilen türbe

Türçek'in 9 Mart - 9 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da 20 türbede gerçekleştirdiği "Türbe ziyaretçileri Profili, Hizmet Beklentileri ve Bunların Karşılanma Düzeyi" araştırmasının sonuçları basınla paylaşıldı. Türbe ziyaretçilerinin ve görevlilerinin türbelerle ilgili algılarını ve beklentilerini ortaya çıkarmayı amaçlayan araştırma dikkat çekici veriler içeriyor.

3/ 18
Türkiyede en çok ziyaret edilen türbe

Araştırma çerçevesinde 20 türbede bin 200 kişiyle yüz yüze anket çalışması, 30 ziyaretçi ve 28 türbe görevlisiyle görüşme yapıldı. Eğitim Danışmanları ve Araştırmaları Merkezi Genel Müdürü Alpaslan Durmuş, Türçek'in hizmet verdiği türbelerde yapılan çalışmaların ziyaretçiler tarafından nasıl algılandığını ve başka beklentilerin olup olmadığını öğrenmek amacıyla bu anketi gerçekleştirdiklerini söyledi.

4/ 18