Türkiyenin en zengin ve en fakir illeri

Türkiyenin en zengin ve en fakir illeri

Türkiye'nin orta gelir tuzağında olup olduğu bir süredir tartışılıyor. TIME'da yayınlanan makalenin ardından detaylı bir çalışmayla MÜSİAD "Orta gelir tuzağı" konusunda uyardı. Türkonfed ise yepyeni bir çalışmayla karşımızda. Yaşar Üniversitesi Dekanı Prof. Dr Erinç Yeldan ve ekibi tarafından hazırlanan "Orta Gelir Tuzağından Çıkış: Hangi Türkiye" başlıklı raporda, Türkiye'nin ulusal anlamda orta gelir tuzağı riski olmadığı ancak ülkenin üç farklı gelir ve gelişmişlik düzeyine göre bazı il ve bölgeler için orta gelir tuzağı riski olduğu belirtiliyor.

1/ 31
Türkiyenin en zengin ve en fakir illeri

Türkonfed Başkanı Süleyman Onatça, raporla Türkiye'nin bundan sonra 'patates cipsi' mi 'bilgisayar çipi' mi üretmesi gerektiği sorusuna yanıtlar aradığını belirterek Haziran'da yayımlanacak ikinci ciltte çözüm önerilerinin de verileceğini anlattı.

2/ 31
Türkiyenin en zengin ve en fakir illeri

İşte bölge bölge tek tek hesaplanan bu verilere göre; Türkiye'de 6 bölgenin orta gelir tuzağı riskinde değil. 12 bölgede orta gelir tuzağı riski var. 8 bölge ise düşük gelir grubunda ve orta gelir tuzağından önce yoksulluk riski ile karşı karşıya.

3/ 31
Türkiyenin en zengin ve en fakir illeri

İşte bölge bölge Türkiye'nin gelir durumu

1. İSTANBUL :
Kişi başına gelir : 15.674 $
İl/Bölge GSYH: 213 milyar $
Türkiye'nin milli geliri 2011'de 772 milyar dolar oldu. İstanbul'un milli geliri ise 213 milyar dolar...Bir başka deyişle yüzde 27'sini tek başına üretiyor. İstanbul'da kişi başına düşen milli gelir ise 15 bin 674.

4/ 31