Yeni Anayasa neler getirecek?

Anayasa değişiklik paketinin tümü 72 ret oyuna karşı aldığı 336 kabul oyuyla Meclis'ten geçti.

Yeni Anayasa neler getirecek?

Anayasa değişiklik paketinin tümü 72 ret oyuna karşı aldığı 336 kabul oyuyla Meclis'ten geçti. Uzun süredir Meclis'in gece yarısı mesaisi yapmasına neden olan görüşmeler de böylece son bulmuş oldu.

Anayasa değişiklik paketi mevcut maddelerde ne gibi değişiklikler öngörüyor. İşte değişiklikler...

1/ 19
Yeni Anayasa neler getirecek?

Kadın-erkek eşitliği konusunda alınacak tedbirler, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamayacak. Çocuklar, yaşlılar ve özürlüler ile harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacak

2/ 19
Yeni Anayasa neler getirecek?

Herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olacak. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsayacak. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilecek.

3/ 19
Yeni Anayasa neler getirecek?

Yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması nedeniyle ve hakim kararıyla sınırlandırabilecek.

Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana ve babası ile kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahip olacak. Devlet, her türlü istismara karşı çocukları koruyucu tedbirleri alacak.

Aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunabilecek.

4/ 19