Kuran-ı Kerim'de ismi geçen hayvanlar

Kuran-ı Kerim'de ismi geçen hayvanlar

KOYUN- (Dişi ve erkek olarak) sekiz eş yarattı: Koyundan iki, keçiden iki... De ki: O, bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin. (el-En'am / 143)

1/ 29
Kuran-ı Kerim'de ismi geçen hayvanlar

ARI- Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin. (en-Nahl / 68

2/ 29
Kuran-ı Kerim'de ismi geçen hayvanlar

ASLAN- Aslandan kaçmaktalar. (Müddessir / 51)

3/ 29
Kuran-ı Kerim'de ismi geçen hayvanlar

AT- Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer, Allah'ın katındadır. (Al-i İmran / 14)

4/ 29