Antalyada Ruslarla yapılan anket!

Antalya'da Ruslarla yapılan anket!

Antalyada Ruslarla yapılan anket!Ayla Deniz tarafından, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. Murat Özgür danışmanlığında hazırlanan 'Rusya'dan Antalya'ya Ulusaşırı Göç ve Bu Göçün Sosyal ve Mekansal Sonuçları' başlıklı yüksek lisans tezinde, Antalya'da yaşayan 114 Rus ile yüz yüze görüşüldü.

1/ 14
Antalyada Ruslarla yapılan anket!Katılımcıların yüzde 87'sinin lisans ve lisansüstü mezunu olduğu araştırmanın sonuçlarına göre, Rusların Antalya'ya geliş nedenleri içinde ilk sırayı 'iyi gelir ve iyi yaşam' olarak ifade edilen ekonomik temelli gerekçeler aldı.

2/ 14
Antalyada Ruslarla yapılan anket!Katılımcıların yüzde 65'i, Rusya'dan daha iyi bir gelir elde ettiklerini açıklarken, rakamsal olarak yüzde 38'i bin 500 ile 2 bin TL, yüzde 20'si de 2 ila 3 bin 500 TL aylık geliri olduğunu söyledi.

3/ 14
Antalyada Ruslarla yapılan anket!Araştırmaya katılan 114 Rusun sosyal yapısı ise şöyle: "Yüzde 55'i bekar, yüzde 38'i evli. Evli katılımcıların yüzde 84'ü Antalya'da eşiyle birlikte, yüzde 16'sı eşinden ayrı yaşıyor. Eşiyle birlikte yaşayan katılımcıların yüzde 64'ünün eşi Türk, yüzde 25'inin ise Rus."

4/ 14