Fransaya tarihi tokat

Fransaya tarihi tokat

Fransa, bir kez daha Türkiye'nin aleyhine saçma sapan bir tasarıyı meclisinden geçirdi.

1/ 21
Fransaya tarihi tokat

Bir konunun konuşulup tartışılmaması, demokratik yönetimlerde değil faşist rejimlerde olur.

2/ 21
Fransaya tarihi tokat

Bu durum Avrupa'ya yabancı değil. Çünkü ırkçılık gibi faşizm de Batı medeniyetinin dünyaya yaydığı bir anlayıştır.

3/ 21
Fransaya tarihi tokat

1589'da Fransa'da hanedan değişmişti. Valois hanedanının son erkek üyesi olan Üçüncü Henri'nin 1589'da bir suikasta kurban gitmesiyle veraset yasaları ve kralın vasiyeti gereği Bourbon hanedanının kurucusu Dördüncü Henri Fransa Kralı oldu. Ancak Dördüncü Henri'nin Kalvenci olmasından dolayı, başta Paris olmak üzere birçok şehir, krallığını tanımadı. Paris, Rouen, Marsilya, Touluse, Orleans, Lyon, Troyes, Nantes, Reims ve Djon gibi büyük şehirler Kutsal Birlik'in üyeleri ve krala karşı Katolik direnişinin merkezleriydi. Yeni kral, otoritesini sağlamak için dokuz yıl mücadele etti. Bugünlerde Fransa kralının en büyük destekçisi ise Osmanlı İmparatorluğu idi.

4/ 21